Rețeaua centreZi RO

CentreZi RO - Servicii Sociale de tip Centre de Zi

CentreZi RO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați în risc de sărăcie este o entitate informală care are ca scop promovarea și consolidarea serviciilor sociale de tip centre de zi pentru reducerea sărăciei în rândul copiilor din România.

Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie #CentreZiRO este dezvoltată în cadrul proiectului COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate finanțat de Active Citizens Fund - Romania, la inițiativa Organizației Umanitare CONCORDIA alături de partenerii săi - Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală – AEVR.

Inițiativa are ca obiective prevenirea abandonului familial sau educațional și dezvoltarea proceselor și serviciilor în rețeaua națională de centre care lucrează pentru bunăstarea copiilor defavorizați. De asemenea, proiectul vine în ajutorul ONG-urilor și UAT-urilor, mai ales în mediul urban mic și rural. Pe lângă contribuția la construirea sau extinderea centrelor de zi, CentreZi RO va fi și un important instrument de sprijin și expertiză pentru accesarea fondurilor alocate în PNRR sau a fondurilor europene din exercițiul financiar 2021-2027.

Timeline 

Centrele de zi schimbă destine

Numeroase familii nu au posibilitatea să le asigure copiilor o hrană corespunzătoare, să-i supravegheze și să-i asiste la teme. Aici intervin centrele de zi. Acestea ajută copiii aflați în dificultate, oferindu-le protecție și asistență. Luand in considerare numarul mare de copii afectati de saracie (41,5% copii sub 18 ani, sursa Eurostat, 2020) si capacitatea centrelor de zi putem trage concluzia ca   în România sunt necesare mult mai multe servicii sociale de tip centre de zi pentru copii, așa că în domeniu este nevoie de investiții majore. În anul 2021 erau înregistrate 774 de centre de zi pentru copii (383 publice și 391 private), din estimările CONCORDIA acestea acoperind doar 25,6% din necesarul total de servicii pentru copiii și familiile expuse riscului de sărăcie. Mai mult, 67% dintre centrele de zi prezentate sunt localizate în mediul urban, deși rapoarte existente arată că sărăcia în rândul copiilor din mediu rural este mult mai pronunțată. Nevoia ca aceste servicii să acopere întreaga țară se vede din ce în ce mai mult în succesul acestor instituții. Multe destine au fost schimbate, deoarece acestea au contribuit la formarea și dezvoltarea copiilor, oferind, pe lângă hrană, servicii complete de educație sau consiliere socială și psihologică.

O inițiativă în care sunt așteptați toți cei care vor să ajute copiii defavorizați!

Se pot alătura rețelei CentreZi RO cei care lucrează în centre de zi pentru copil și familie sau cei care își doresc să dezvolte un astfel de centru. Pentru primii doi ani ai rețelei, membrii nu vor plăti o cotizație. În această perioadă, CONCORDIA securizează finanțarea prin proiectul COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate finanțat de Active Citizens Fund - Romania. Proiectul COMPASS își propune creșterea participării persoanelor din grupurile vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor din comunitate, precum și încurajarea contribuției acestora la dezvoltarea locală.

Aderarea la rețeaua centreZi RO

În vederea aderării la rețeaua CentreZi RO, găsiți mai jos regulamentul de funcționare și cererea de aderare, cu rugămintea să trimiteți cererea de aderare completată la adresa de mail reteaCZ(at)concordia.org.ro. Sunt invitați să adere furnizori publici și privați care au cel puțin un serviciu social de tip centru de zi pentru copii, așa cum este precizat la art. 3 din regulament.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa de mail reteaCZ(at)concordia.org.ro sau tel 0722 360 265, persoană de contact Ioana Șeremet.

Document de poziție

Despre proiect COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate

Despre Rețea CentreZi RO 

Regulament de funcționare Rețea CentreZi RO

Cerere de aderare la Rețea CentreZi RO – doc word

Conferința Națională a Centrelor de Zi pentru Copii

Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi finanţate de la bugetul Organizației Umanitare CONCORDIA, 23 iunie 2023

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiectul COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Newsletter Donează