Instituția Prefectului Municipiului București aduce în atenție centrele de zi ca resursă pentru combaterea sărăciei

30 august 2023

CentreZi RO - Rețeaua Națională a centrelor de zi pentru copiii aflați în risc de sărăcie, alături de Instituția Prefectului Municipiului București, au organizat o întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre situația centrelor de zi din București, explorând soluții relevante pentru a le asigura copiilor și tinerilor vulnerabili acces la educație de bună calitate și servicii sociale care le permit o viață decentă. Evenimentul a avut loc pe 30 august 2023 la Instituția Prefectului Municipiului București și a adus împreună reprezentanți ai autorităților locale și centrale, reprezentanți ai centrelor de zi din alături de beneficiari direcți ai serviciilor sociale.

Conform MMPS (Registrul electronic unic al serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012 – martie 2023), există 826 centre de zi pentru copii
la nivel național dintre care 74% sunt în mediul urban și doar 26% în mediul rural. Mediul rural rămâne în continuare insuficient acoperit de servicii sociale pentru populația care are cu adevărat nevoie de acestea.

Din cele 185 de aplicații vom finanța prin PNRR crearea a 150 de centre de zi de către UAT-uri. În acest moment se lucrează la normele metodologice ale legii nr. 156 din 30 mai 2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie, acolo unde vom detalia mecanismele de finanțare ale centrelor de zi, acel 50% din bugetul de TVA defalcat.”, susține domnul Bogdan Paraschiv, Secretar de stat în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Centrele de zi prezente au făcut o serie de recomandări pentru a extinde impactul pe care acestea îl au:

  • Diversificare mecanismelor de finanțare pentru centrele de zi;
  • Corelarea burselor școlare cu serviciile sociale necesare fiecărui copil;
  • Corelarea nivelului salarial al specialiștilor pentru a răspunde nevoii de personal în centrele de zi;
  • Profesionalizarea personalului existent.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și o serie de provocări care nu permit o extindere a serviciilor sociale de tip centre de zi conform nevoii:

  • Insuficienta finanțare;
  • Lipsa personalului de specialitate;
  • Birocrația stufoasă;
  • Lipsa spațiilor.

Legislația trebuie să includă prevederi speciale pentru București. Este nevoie ca reglementările să țină cont de nivelul de suprapopulare a Capitalei, acceptând înființarea centrelor de zi și în structuri pe verticală. Este doar un exemplu de particularitate ce se impune la nivelul capitalei. Sunt multe astfel de reglementări necesare.”, susține doamna Cosmina Simiean, Director general DGASMB.

Suntem aici să contribuim la implementarea serviciilor sociale și educaționale și mă bucur că astăzi am reușit să captăm nevoile centrelor de zi și acționăm pentru a le pune la dispoziție ceea ce au nevoie astfel încât beneficiarul final, respectiv copilul și părintele, să rămână împreună în familie și în școală.”, susține domnul Rareș Hopincă, Prefectul Municipiului București.

CentreZi RO - Rețeaua Națională a centrelor de zi pentru copii își propune să rupă cercul sărăciei extreme și a injustiției sociale prin susținerea intervențiilor integrate și investiții în prevenirea abandonului familial și educațional pentru orice categorie de vulnerabilitate a copilului. Prin vocea comună a rețelei, centrele de zi își vor face auzite nevoile astfel încât tot mai mulți copii să beneficieze de servicii sociale pentru a avea o viață decentă și pentru a deveni adulți independenți și contributori în societate.”, susține doamna Ioana Șeremet, specialist advocacy Organizația Umanitară CONCORDIA.

Centrele de zi sunt una dintre soluțiile viabile, funcționale, pentru sprijinirea copiilor și familiilor de a nu ajunge în situațiile de separare familială sau abandon școlar așa cum o văd mulți dintre cei prezenți la întâlnire.

Prin aceste întâlniri de la nivel regional/județean este îmbunătățită capacitatea de advocacy a membrilor grupurilor vulnerabile și a profesioniștilor din centrele de zi, care au fost instruiți în cadrul cursurilor de advocacy și a sesiunilor de coaching în advocacy desfășurate de Organizația Umanitară CONCORDIA despre cum să identifice nevoile din comunitatea lor și să le susțină în fața autorităților.

La nivel național, acțiunile de advocacy la nivel local și central vor implica 600 beneficiari, 60 de profesioniști, 150 stakeholderi locali și centrali, care se vor întâlni în perioada iulie-septembrie 2023 pentru a discuta despre nevoile centrelor de zi din comunitățile unde activează.


CentreZi.Ro este o rețea națională a centrelor de zi dezvoltată de Organizația Umanitară CONCORDIA, împreună cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală. Rețeaua este înființată, dezvoltată și gestionată în cadrul proiectului COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea persoanelor din grupurile vulnerabile de participare la procesele locale de luarea a deciziilor la nivelul a 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban. Metodologia utilizata în cadrul proiectului presupune implicarea tuturor stakeholderilor și capacitarea resurselor locale existente prin profesioniștii din centrele de zi pentru rezultate sustenabile și impact pe termen lung.

Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copii - CentreZi RO - este o entitate informală construită cu scopul de a promova și consolida serviciile sociale de tip centre de zi pentru copii. CentreZi RO reunește centre de zi din toată țara într-o voce comună, contribuind la bunăstarea copiilor defavorizați prin prevenirea abandonului familial și educațional din mediul urban și rural. Inițiativa creează un mediu de dialog între reprezentanții centrelor de zi în vederea creșterii calității serviciilor sociale din centrele de zi, a îmbunătățirii pregătirii personalului și a creșterii sustenabilității serviciilor. La acest moment, din rețea fac parte  125  centre zi la nivel național atât din mediul urban, cât și din localități rurale.

Viziunea rețelei CentreZI RO este de a aduce împreună cât mai mulți profesioniști din centre care lucrează zi de zi cu copiii și familiile acestora, creând oportunități de dezvoltare prin colaborare, suport, implicare, împreună formând o COMUNITATE și o voce unitară. Astfel, în cadrul rețelei și al proiectului, profesioniștii beneficiază de programe de formare acreditate susținute de CONCORDIA Academia – dedicate managerilor și practicienilor, cursuri de advocacy susținute de Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale și educație financiară susținute de Asociația Educație pentru Viața Reală.

Proiectul COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale și Asociația Educație pentru Viața Reală cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea participării persoanelor din grupurile vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor care îi privesc și încurajarea contribuției acestora la dezvoltarea locală la nivelul a 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban din România.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Organizația Umanitară CONCORDIA

CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și responsabilă. În România, proiectele se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova), Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an. Află mai multe: www.concordia.org.ro.

Despre Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale

FONSS reunește 44 organizații cu activitate recunoscută în domeniul serviciilor sociale, având ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. FONSS își propune să contribuie la întărirea capacitații organizațiilor neguvernamentale din Romania de a acționa în domeniul serviciilor sociale pentru promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale din România în politica locală, regională, națională, europeană și transfrontalieră pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Află mai multe: www.fonss.ro.

Despre Asociația Educație pentru Viața Reală

Asociația Educație pentru Viața Reală (AEVR) e o organizație non-profit înființată în 2013, care oferă cursuri de educație financiară și antreprenoriat persoanelor care vor să aibă o relație mai bună cu banii și să trăiască o viață prosperă, cu sens. Viziunea AEVR este o societate unită în care să trăim o viață liberă și cu sens, într-o manieră durabilă și sustenabilă prin sprijinirea oamenilor să-și (re)capete controlul asupra propriei vieți, în mod special prin educație financiară. Află mai multe: www.aevr.ro.

Newsletter Donează