Centrele de zi - investiții în prevenirea separării de familie și a abandonului școlar: Întâlnirea regională din Vaslui

3 august 2023 

CentreZi RO - Rețeaua Națională a centrelor de zi pentru copiii aflați în risc de sărăcie, alături de Consiliul Județean VASLUI, au organizat o întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre situația centrelor de zi din județul Vaslui, explorând soluții relevante pentru a le asigura copiilor și tinerilor vulnerabili acces la educație de bună calitate și servicii sociale care le permit o viață decentă. Evenimentul a avut loc în 3 august 2023 la sediul CJ Vaslui și a adus împreună reprezentanți ai autorităților locale și reprezentanți ai centrelor de zi din județ.

Există deschidere și înțelegere față de problematica abandonului familial și școlar și este importantă conștientizarea rolului centrelor de zi în prevenire. Rețeaua CentreZi RO are în județ profesioniști cu expertiză și experiență care și-au arătat disponibilitate să ajute UAT-urile să înființeze centre de zi. La acest moment, din rețea fac parte 119 centre zi la nivel național atât din mediul urban, cât și din localități rurale.

În cadrul evenimentului a fost subliniată nevoia unei finanțări continue pentru a asigura sustenabilitatea centrelor de zi în zonele defavorizate, dar și necesitatea dezvoltării de parteneriate publice-private, iar Consiliul Județean Vaslui și-a oferit sprijinul în a susține centrele de zi în fața provocărilor cu care se confruntă:

„Este nevoie ca noi între noi să ne asigurăm sprijinul, dincolo de ce poate face statul. Noi, Consiliul Județean Vaslui, i-am sprijinit pe toți cei care ni s-au adresat, inclusiv sistemul nostru de asistență socială, pe care încercăm să-l menținem la un nivel foarte bun. ONG-urile și biserica au primit an de an sprijinul nostru. Să nu ne imaginăm că centrele de zi aflate în administrarea bisericii se administrează singure. Primesc în permanență ajutorul UAT-urilor, inclusiv celelalte centre, care au nevoie de sprijinul statului. Fără să cooperăm, nu putem să facem progrese. Mai mult, urmărim să asigurăm un nivel optim de înțelegere a nevoii de cooperare”, a spus domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.

Prin aceste întâlniri de la nivel regional/județean este îmbunătățită capacitatea de advocacy a membrilor grupurilor vulnerabile și a profesioniștilor din centrele de zi, care au fost instruiți în cadrul cursurilor de advocacy și a sesiunilor de coaching în advocacy despre cum să identifice nevoile din comunitatea lor și să le susțină în fața autorităților. Întâlnirile la nivel regional cu autoritățile fiind spațiul în care să-și aplice competențele dobândite în discuții de interes precum:

Abandon școlar și familial și reducerea sărăciei în rândul copiilor

  • Cristiana BOȚAN – Inspector Școlar General Vaslui
  • Marius DOHOTARU PLETOIANU - Director Executiv DGASPC Vaslui
  • Diana OȚEL - Coordonator SPAS

Cine sunt furnizorii la nivel județean de servicii sociale de tip centre de zi pentru prevenirea abandonului școlar și familial și reducerea sărăciei în rândul copiilor

  • Membrii Rețelei Naționale a Centrelor de zi – CentreZi RO
  • Cătălina DOGARIU – Director executiv AJPIS

Cum putem extinde impactul serviciilor sociale la nivel județean

  • Dumitru BUZATU - Președinte Consiliul Județean Vaslui
  • Vasile PAVĂL – Primar Municipiul Vaslui
  • Marius DOHOTARU PLETOIANU - Director Executiv DGASPC Vaslui
  • Ioana ȘEREMET – Responsabil Rețeaua Națională a Centrelor de zi – CentreZi RO

La nivel național, acțiunile de advocacy la nivel local și central implica 600 beneficiari, 60 de profesioniști, 150 stakeholderi locali și centrali, care se vor întâlni în perioada iulie-septembrie 2023 pentru a discuta despre nevoile centrelor de zi din comunitățile unde activează. 

Aceste acțiuni sunt desfășurate de CentreZi RO, o rețea națională a centrelor de zi dezvoltată de Organizația Umanitară CONCORDIA, împreună cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală. Rețeaua este înființată, dezvoltată și gestionată în cadrul proiectului COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea persoanelor din grupurile vulnerabile de participare la procesele locale de luarea a deciziilor la nivelul a 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban din România.

Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copii - CentreZi RO - este o entitate informală construită cu scopul de a promova și consolida serviciile sociale de tip centre de zi pentru copii. CentreZi RO reunește centre de zi din toată țara într-o voce comună, contribuind la bunăstarea copiilor defavorizați prin prevenirea abandonului familial și educațional din mediul urban și rural. Inițiativa creează un mediu de dialog între reprezentanții centrelor de zi în vederea creșterii calității serviciilor sociale din centrele de zi, a îmbunătățirii pregătirii personalului și a creșterii sustenabilității serviciilor.

Viziunea rețelei CentreZI RO este de a aduce împreună cât mai mulți profesioniști din centre care lucrează zi de zi cu copiii și familiile acestora, creând oportunități de dezvoltare prin colaborare, suport, implicare, împreună formând o COMUNITATE și o voce unitară. Astfel, în cadrul rețelei și al proiectului, profesioniștii beneficiază de programe de formare acreditate susținute de CONCORDIA Academia – dedicate managerilor și practicienilor, cursuri de advocacy susținute de Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale și educație financiară susținute de Asociația Educație pentru Viața Reală


Despre Programul Active Citizens Fund România: 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Despre Organizația Umanitară CONCORDIA 

CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și responsabilă. În România, proiectele se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova), Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an. Află mai multe: www.concordia.org.ro

Despre Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale 

FONSS reunește 44 organizații cu activitate recunoscută în domeniul serviciilor sociale, având ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. FONSS își propune să contribuie la întărirea capacitații organizațiilor neguvernamentale din Romania de a acționa în domeniul serviciilor sociale pentru promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale din România în politica locală, regională, națională, europeană și transfrontalieră pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Află mai multe: www.fonss.ro

Despre Asociația Educație pentru Viața Reală 

Asociația Educație pentru Viața Reală (AEVR) e o organizație non-profit înființată în 2013, care oferă cursuri de educație financiară și antreprenoriat persoanelor care vor să aibă o relație mai bună cu banii și să trăiască o viață prosperă, cu sens. Viziunea AEVR este o societate unită în care să trăim o viață liberă și cu sens, într-o manieră durabilă și sustenabilă prin sprijinirea oamenilor să-și (re)capete controlul asupra propriei vieți, în mod special prin educație financiară. Află mai multe: www.aevr.ro

Newsletter Donează