După un an de la lansare, rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copii are deja 82 membri

Rețeaua CentreZi RO este dezvoltată de Organizația Umanitară CONCORDIA

CentreZI RO este o rețea națională a centrelor de zi dezvoltată de Organizația Umanitară CONCORDIA, împreună cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală – AEVR. Rețeaua este înființată, dezvoltată și gestionată în cadrul proiectului COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate, prin care s-au alocat 222.640,21 euro prin Active Citizens Fund, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Până acum, în rețea au fost înscriși 82 de centre zi la nivel național atât din mediul urban, cât și din localități rurale.

Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copii - CentreZi RO - este o entitate informală construită cu scopul de a promova și consolida serviciile sociale de tip centre de zi pentru copii. CentreZi RO reunește centre de zi din toată țara într-o voce comună, contribuind la bunăstarea copiilor defavorizați prin prevenirea abandonului familial și educațional din mediul urban și rural. Inițiativa creează un mediu de dialog între reprezentanții centrelor de zi în vederea creșterii calității serviciilor sociale din centrele de zi, a îmbunătățirii pregătirii personalului și a creșterii sustenabilității serviciilor.

„În 2021 am început să construim Rețeaua Națională a Centrelor de Zi tocmai pentru a aduna nevoile cu care centrele de zi se confruntă și pentru a le putea adresa sistemic la nivelul autorităților publice locale. Centrele de zi reprezintă direcția strategică a CONCORDIEI și, mai mult decât atât, este răspunsul nostru împotriva sărăciei extreme și a sărăciei intergeneraționale, de a contribui la dezvoltarea capacității locale de a oferi servicii sociale pentru copii si familii”, declară Diana Certan, Director Executiv al Organizației Umanitare CONCORDIA.

Cum funcționează centrele de zi și care este rolul acestora

Copiii și familiile care sunt afectați sever de dificultățile socio-economice se confruntă de cele mai multe ori cu lipsa unei mese calde, a hainelor, rechizitelor și chiar a unor condiții de locuit pentru copii și părinți, până la neglijare și abandon familial și școlar.

Una dintre cele mai bune soluții care pot ameliora aceste situații sunt serviciile sociale de tip centre de zi. Pentru a crește eficiența acestor servicii a fost creată rețeaua centrelor de zi din România – CentreZi RO, care contribuie la dezvoltarea a peste 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban.

Viziunea rețelei CentreZI RO este de a aduce împreună cât mai mulți profesioniști din centre care lucrează zi de zi cu copiii și familiile acestora, creând oportunități de dezvoltare prin colaborare, suport, implicare, împreună formând o COMUNITATE și o voce unitară. Astfel, în cadrul rețelei și al proiectului, profesioniștii beneficiază de programe de formare acreditate susținute de CONCORDIA Academia – dedicate managerilor și practicienilor, cursuri de advocacy susținute de Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale și educație financiară susținute de Asociația Educație pentru Viața Reală.

În cadrul rețelei au loc vizite de schimb de experiență organizate în centrele de zi membre ale rețelei, întâlniri trimestriale și grupuri de lucru în cadrul cărora sunt abordate tematici de interes comun ale profesioniștilor care lucrează în cadrul centrelor de zi (finanțarea serviciilor, formarea profesioniștilor din sistem, standardele de calitate).

Conferința Națională a Centrelor de Zi pentru Copii

În data de 8 noiembrie 2022, au fost prezenți la Conferința Națională a Centrelor de Zi pentru Copii, doamna Ligia Deca, Ministrul Educației, doamna Elena Tudor, Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, domnul Bogdan Florin Paşcuţ, Secretar de Stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, reprezentanți ai autorităților centrale și locale și peste 100 de profesioniști din centrele de zi membre în rețea din toată țara, pentru a împărtăși o viziune comună asupra viitorului în acest domeniu, prin discuții despre provocările și impactul centrelor de zi pentru copii, finanțarea acestor servicii, despre cum putem colabora mai bine cu autorităților, dar și între instituții și despre educația financiară în centrele de zi. Impactul dorit este conștientizarea rolului și importanței centrelor de zi ca serviciu de prevenție la nivelul comunităților, atât din partea autorităților, cât și din partea societății în general. Lucrăm împreună pentru servicii sociale mai bune prin creșterea capacității profesioniștilor de a răspunde nevoilor beneficiarilor, inclusiv a celor legate de consiliere financiară. Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

“În anumite zone ale țării există centre de zi sau centre unde să putem aborda lucrurile integrat, însă există mai multe zone unde nu există nici măcar un centru de acest gen. Avem o serie întreagă de măsuri care promovează combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, prin măsuri integrate și este important ca expertiza pe care dumneavoastră ați acumulat-o în Rețeaua Națională a Centrelor de zi să fie valorificată la acest nivel. Cred că avem nevoie de o zonă de formare pentru cadrele didactice care să se plieze pe nevoia țării -  reducerea abandonului școlar. În acest proces e important să plecam de la nevoile comunității, pentru că fiecare școală este diferită și cu nevoi diferite. Este normal ca profesorii să poată primi competențele necesare, cât să poată lucra cu acele clase și sigur o a treia componentă, zona de formare să fie în funcție de interesul personal al cadrului didactic”, a declarat doamna Ligia Deca, Ministrul Educației.

“Este nevoie acută de centre de zi, de servicii de prevenire a separării copilului. [...] A venit momentul să facem ceva. Să facem o lege care să vizeze exclusiv activitatea de prevenire a separării copilului de familie”, a spus doamna Elena Tudor, Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Proiectul COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale și Asociația Educație pentru Viața Reală cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea participării persoanelor din grupurile vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor care îi privesc și încurajarea contribuției acestora la dezvoltarea locală la nivelul a 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban din România.


Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre CONCORDIA România

CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și responsabilă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova), Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an. Află mai multe: www.concordia.org.ro.

Despre Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale

FONSS reunește 44 organizații cu activitate recunoscută în domeniul serviciilor sociale, având ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. FONSS își propune să contribuie la întărirea capacitații organizațiilor neguvernamentale din Romania de a acționa în domeniul serviciilor sociale pentru promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale din România în politica locală, regională, națională, europeană și transfrontalieră pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Află mai multe: www.fonss.ro.

Despre Asociația Educație pentru Viața Reală

Asociația Educație pentru Viața Reală (AEVR) e o organizație non-profit înființată în 2013, care oferă cursuri de educație financiară și antreprenoriat persoanelor care vor să aibă o relație mai bună cu banii și să trăiască o viață prosperă, cu sens. Viziunea AEVR este o societate unită în care să trăim o viață liberă și cu sens, într-o manieră durabilă și sustenabilă prin sprijinirea oamenilor să-și (re)capete controlul asupra propriei vieți, în mod special prin educație financiară. Află mai multe: www.aevr.ro.

 

Newsletter Donează