News

Program de finanțare CentreZi.RO, ediția 2023

Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi finanţate de la bugetul Organizației Umanitare CONCORDIA, 23 iunie 2023

În vederea trasparenței și liberei concurențe, Organizația Umanitară CONCORDIA anunță prin afișare pe site-ul organizației dar și a altor canale de informare, că pentru anul 2023, perioada de înregistrare a solicitărilor de finanțare pentru centre de zi pentru copii, aparținând furnizorilor publici și privați, este cuprinsă între 30.06-18.07.2023.

Documentația de solicitare a finanțării, se înaintează: a) pe mail la adresa reteacz(at)concordia.org.ro cu solicitare de confirmare, sau b) în plic închis depus la sediul CONCORDIA din str. Stelea Spătaru, nr.22, București, sector 3. Preferabilă este varianta pe mail. În oricare variantă se va face precizarea în titlul mailului sau pe plic “Pentru Programul de Finanțare CentreZi.Ro”. Termenul de depunere este de 18.07.2023.

Solicitarea finanțării se completează potrivit formularului aflat în Anexa 1 la Regulamentul Programului de finanțare CentreZi.Ro. Descărcați aici Regulamentul și formularul în format editabil și formular buget (excel).

Solicitanţii finanţării sunt furnizori publici și privați, care implementează servicii de tip centre de zi pentru copii, acreditate cu cod serviciu 8891CZ-C (CZ pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, CZ pentru recuperare copil cu dizabilități, CZ pentru pregătirea și sprijinirea integrării și reintegrării copilului în familie, CZ pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ) și 8899CZ-F (CZ pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii). Solicitanții finanțării pot depune proiecte şi în parteneriate, public-public, privat-privat sau public-privat, iar solicitantul este stabilit de părţi.

Sumele solicitate Organizației Umanitare CONCORDIA pentru finanțarea activităților se exprimă în lei. 

Pentru întrebări sau clarificări, folosiți adresa de mail: reteacz(at)concordia.org.ro

Newsletter Donează