COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Organizația Umanitară CONCORDIA, alături de partenerii din proiect Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală, își propun să crească participarea persoanelor din grupurile vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor care îi privesc și încurajarea contribuției acestora la dezvoltarea locală la nivelul a 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban din România.

Rezultatele pe care ne dorim să le obținem în cadrul acestui proiect sunt:

  • Rețea Națională a Centrelor de Zi - 40 de centre de zi la nivel național din mediul rural și  urban vor crea grupuri de lucru pe teme legate de calitatea în serviciile de tip centru de zi: 1. monitorizarea și îmbunătățirea continuă a standardelor de calitate, 2. finanțarea serviciilor, 3. dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii;
  • „Banostare” - metodologia de consiliere financiară a beneficiarilor din grupuri vulnerabile va fi dezvoltată și transferată la nivel național către profesioniștii din 40 de centre de zi și astfel 400 de tineri și adulți în stare de vulnerabilitate vor beneficia de consiliere financiară timp de minim 6 luni folosind această metodologie;
  • Programe de formare pentru creșterea calității serviciilor sociale oferite unui număr de 60 de profesioniști de la nivelul centrelor de zi cu responsabilități de coordonare sau care lucrează direct cu beneficiarii;
  • Instruire privind tehnici de advocacy pentru 600 de persoane cu scopul de a crește participarea acestora la luarea deciziilor la nivelul comunităților locale;
  • Raport privind implementarea standardelor de calitate în centrele de zi ce va conține propuneri privind îmbunătățirea cadrului legat de reglementare și finanțare a acestora va fi elaborat și adus la cunoștința a peste 80 de stakeholderi de la nivel local și centrali.

Impactul pe care ne dorim să îl avem pe termen lung este:

  • Conștientizarea rolului și importanței centrelor de zi ca serviciu de prevenție la nivelul comunităților atât din partea autorităților, cât și din partea societății în general;
  • Servicii sociale mai bune la nivelul centrelor de zi prin creșterea capacității profesioniștilor de a răspunde nevoilor beneficiarilor, inclusiv a celor legate de consiliere financiară.

Finanțator: Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021

Durată: 01.04.2021 – 30.09.2023

Valoare finanțare nerambursabilă: 222.640,21€

Proiectul este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală și beneficiază de o finanțare în valoare de 222.640,21€, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Newsletter Donează