Manager Proiect în București (Zona Băneasa – Bulevardul Gheorghe Ionescu - Sisești)

Sarcinile specifice: 

 • Este responsabil de planificarea strategică a programului CONCORDIA Academia România și de implementarea calendarului anual de activități ale acesteia
 • Coordonează elaborarea, revizuirea, actualizarea conținuturilor de formare la nivel național și internațional
 • Este responsabil de activitatea de acreditare a programelor de formare și dezvoltare din cadrul CONCORDIA Academia
 • Coordonează organizarea evenimentelor de formare împreună cu formatorii și echipa de proiect(e)
 • Monitorizează și coordonează activitatea formatorilor CONCORDIA Academia la nivel național și internațional
 • Oferă suport constant formatorilor
 • Este responsabil de culegerea și interpretarea datelor colectate de la formatori, la nivel calitativ și cantitativ, și de raportarea acestora în documente de fundamentare a direcțiilor și strategiilor de formare
 • Realizează managementul de proiect al finanțărilor obținute pentru sustenabilitatea CONCORDIA Academia și păstrează comunicarea directă cu partenerii
 • Identifică oportunități de finanțare care să susțină activitatea de formare în cadrul CONCORDIA Academia.

Profilul candidatului:

 • Absolvent studii superioare
 • Buna cunoaștere a limbii engleze scris și vorbit
 • Experiență relevantă de minim 3 ani în elaborarea aplicațiilor de finanțare și în managementul de proiect
 • Experiență relevantă în formare și facilitare
 • Experiență în organizarea și acompanierea sesiunilor de formare și evaluare
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan
 • Persoană pro-activă, cu initiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date) și în utilizarea internetului.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 15.12.2017, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Angajare Manager Proiect în București.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Asistent Conducere Executivă în București (Zona Băneasa – Bulevardul Gheorghe Ionescu - Sisești)

Sarcinile specifice: 

 • Întocmește și transmite rapoartele solicitate
 • Centralizează și actualizează lunar rapoartele de activitate
 • Pregătește și participă la ședintele organizate de către conducerea executivă
 • Organizează agenda conducerii executive și stabilește întâlnirile acestora cu parteneri
 • Primește persoanele care doresc să ia legătura cu conducerea, asigură și organizează produsele pentru protocol
 • Realizează activități specifice de secretariat
 • Efectuează traduceri română - engleză, engleză - română și/sau gestionează legatura cu firme de traducere si/sau traducatori.

Profilul candidatului:

 • Absolvent studii superioare
 • Atenție și rigurozitate
 • Simțul responsabilității
 • Capacitatea de a prioritiza
 • Abilitate de organizare eficientă a sarcinilor și a timpului și gestionare eficientă a resurselor
 • Cunoștințe avansate de limba engleză 
 • Cunoașterea limbii germane constituie un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.11.2017, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Angajare Asistent Conducere Executivă în București.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Coordonator Proiect în Ploiești, Județul Prahova

Sarcinile specifice: 

 • Planifică, organizează, coordonează și controlează întreaga activitate educațională în cadrul proiectului
 • Stabilește obiectivele de dezvoltare personală, școlară, socială etc., pentru fiecare beneficiar și urmărește evoluția acestora
 • Susține procesul de responsabilizare a beneficiarilor și de implicare a acestora în deciziile care îi privesc
 • Participă activ la procesul de educare în vederea formării și dezvoltării beneficiarilor într-un proces educațional integrat și armonizat, destinat (re)inserției școlare, profesionale și sociale a tinerilor sprijiniți în proiect.

Profilul candidatului:

 • Absolvent studii superioare – profil socio - uman
 • Experiență în domeniul social de minim 2 ani
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional
 • Abilități de comunicare și bună relaționare
 • Capacitatea de a coordona și de a lucra în echipă
 • Experiența în educație nonformală reprezintă un avantaj. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.11.2017, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Angajare Coordonator Proiect în Ploiești.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank
Facebook Twitter YouTube vimeo