Asistent Medical pentru Ploiești

Responsabilități principale:

 • Acordă primul ajutor în caz de urgență și duce bolnavul la spital
 • Păstrează evidența tuturor documentelor medicale ale beneficiarilor
 • Monitorizează în permanență starea de sănătate a beneficiarilor
 • Ridică medicamentele prescrise tinerilor și administrează tratamente acestora
 • Organizează periodic cursuri de igienă, educație pentru sănătate și educație sexuală
 • Asigură necesarul de medicamente în cabinetul medical și necesarul de substanțe dezinfectante
 • Concepe și transmite personalului de la bucătărie meniul săptămânal al beneficiarilor
 • Se asigură de respectarea regulilor de igienă personală și vestimentară de către toți beneficiarii.

Candidatul ideal:

 • Absolvent studii de specialitate (diplomă asistent medical generalist)
 • Experiența în domeniu psihiatric constituie un avantaj
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și răbdare
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Permis de conducere cat. B – constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 15 ron / zi
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.10.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: ASISTENT MEDICAL.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Manager Resurse Umane | T +40 311 076981.

_________

Product Manager CONCORDIA Academia (perioadă determinată)

Responsabilități principale:

 • Participă activ la planificarea strategică a CONCORDIA Academia, în calitate de manager de produs pentru programul de formare „Practicieni în Servicii Sociale”
 • Realizează planificarea activităților în legatură directă cu produsul de formare destinat practicienilor în servicii sociale și întocmește calendarul anual de activități al acestuia, de a caror coordonare este responsabil
 • Coordonează elaborarea, revizuirea și actualizarea conținuturilor de formare la nivel național și internațional
 • Este responsabil de managementul de proiect al tuturor finanțărilor care implică produsul de care este responsabil
 • Business development al produsului „Practicieni în Servicii Sociale”
 • Planificarea și implementarea campaniilor de comunicare și promovare al produselor CONCORDIA Academia. Identificarea canalelor optime pentru creșterea vizibilității produselor oferite.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare
 • Experiență - minim 3 ani în domeniul neguvernamental și în managementul de proiect
 • Experiență - minim 3 ani în formare și dezvoltarea conținuturilor de formare
 • Experiență în organizarea și coordonarea unei echipe de formatori
 • Cunoașterea bună a limbii engleze
 • Experiență de lucru cu Facebook, instagram și alte canale de social media
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe temeinice de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date).

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 15 ron/zi
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Product Manager CONCORDIA Academia.  

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Responsabil activități timp liber și non-formale artistice

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 8 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Organizează activități educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic și tehnic-aplicativ, dezvoltarea creativității
 • Facilitează procesul de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale
 • Promovează, prin activități extracurriculare, atitudinea morală și civică, dezvoltă ateliere de lucru tematice, în conformitate cu nevoile grupului țintă și cu cerințele proiectului

Candidatul ideal:

 • Experiență
 • Minim studii medii (3 ani)
 • Cursuri de specializare
 • Experiență profesională generală - minim 3 ani
 • Experiență specifică de lucru cu copiii și coordonare de minim 1 an.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Responsabil activități timp liber și non-formale artistice.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Coordonator Centru de Zi. Angajator: Primăria Odobești

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 8 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Asigură serviciile în conformitate cu metodologia proiectului
 • Coordonează echipa de specialiști din cadrul centrului de zi
 • Planifică și derulează activități în cadrul centrului de servicii (ex: activități de grup, activități comune copii - părinți etc.)
 • Colectează date privind evoluția și rezultatele dobândite de beneficiari
 • Asigură resursele pentru buna funcționare a centrului.

Candidatul ideal:

 • Minim studii medii (3 ani)
 • Cursuri de specializare
 • Experiență profesională generală minim 3 ani
 • Experiență specifică de lucru cu copiii și coordonare de minim 1 an
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și răbdare
 • Capacitatea de a lucra în echipă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Coordonator Centru de Zi.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Psiholog pentru Odobești

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 6 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Asigură activitatea de evaluare și consiliere psihologică a persoanelor din grupul țintă care urmează să beneficieze de servicii sociale, la nivelul proiectului
 • Colaborează cu restul membrilor echipei multidisciplinare în vederea realizării unei intervenții comune cu scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru fiecare beneficiar în parte
 • Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare
 • Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor
 • Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor
 • Colaborează cu ceilalți specialiști din proiect pentru a stabili și a aplica planul de măsuri de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare de lungă durată, 3 ani finalizați cu diplomă de licență - specializare psihologie
 • Minim 2 ani experiență în specialitatea studiilor
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică - prezintă avantaj
 • Experiență în lucrul cu copiii și adolescenții - prezintă avantaj
 • Experiență de lucru în domeniul social - prezintă avantaj
 • Atenție și rigurozitate
 • Simțul responsabilității
 • Abilitate de organizare eficiență a sarcinilor, a timpului și gestionare eficientă a resurselor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Psiholog – Odobești.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Asistent Social. Angajator: Primăria Odobești

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 8 ore/zi.

Responsabilități principale: 

 • Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarului, prin care urmărește identificarea nevoilor sociale, economice, juridice și locative ale acestora
 • Propune recomandări privind serviciile ce pot fi acordate la nivelul proiectului
 • Referă cazurile speciale, care nu fac obiectul serviciilor oferite la nivel de proiect, către institutile abilitate (DGASPC, SPAS, AJOFM etc.)
 • Participă la realizarea procedurilor și metodologiilor de lucru pentru acordarea serviciilor sociale la nivel de proiect.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare de lungă durată, specializare în asistență socială, 3 ani finalizați cu diplomă de licență
 • Experiență minim 2 ani în specialitatea studiilor
 • Cunostințe riguroase în domeniul social
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și răbdare
 • Capacitatea de a lucra în echipă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Asistent Social – Primăria Odobești.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Pedagog Social – Responsabil Comunitate. Angajator: Primăria Odobești

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 8 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Realizează deplasările la familii, planifică serviciile, realizează împreună cu echipa planul de intervenție și asigură servicii către familii din grupul tintă
 • Realizează deplasările în comunități mărginașe ale orașului, asigură informarea potențialilor beneficiari de servicii, analizează la nivel primar nevoile persoanelor și asigură îndrumarea inițială spre accesarea serviciilor
 • Asigură intervenții în situații de dificultate la nivelul familiilor (ex. Consiliere și mediere pentru soluționarea unor probleme)
 • În cadrul centrului de servicii participă ocazional la activități de educație nonformală cu copiii și părinții acestora.

Candidatul ideal:

 • Minim studii medii (3 ani)
 • Cursuri de specializare
 • Experiență profesională minim 2 ani
 • Experiență specifică în lucrul cu copiii minim 1 an.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Pedagog Social – Responsabil Comunitate.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Asistent Social pentru Ploiești

Responsabilități principale:

 • Întocmește și instrumentează optim și corect dosarele beneficiarilor
 • Planifică și organizează anchetele sociale în beneficiul copiilor
 • Elaborează planul de intervenție socială individualizată pentru fiecare beneficiar
 • Colaborează cu alte instituții pentru clarificarea situației școlare, sociale și/sau juridice a beneficiarilor
 • Menține în permanență raporturile profesionale cu DGASPC–urile de referință.

Candidatul ideal:

 • Absolvent studii superioare în domeniul asistenței sociale
 • Cunostințe riguroase în domeniul social
 • Experiența în domeniu constituie un avantaj
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și rabdare
 • Capacitatea de a lucra în echipă.        

Beneficii:

 • Salariu fix &tichete de masă în valoare de 15 ron/zi
 • Tichete cadou de ziua de naștere, Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanță
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro .  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: ASISTENT SOCIAL.  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Gabriela Nita | Manager Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Electrician (Ploiești)

Responsabilitățile postului

 • Execută cu operativitate lucrările de montare și reparare a tuturor instalațiilor electrice energetice din cadrul unității;
 • Efectuează controale, revizii, intervenții pentru eliminarea deficiențelor și incidentelor apărute
 • Urmărește funcționarea în mod corespunzător a sistemului de iluminat artificial din unitate/instalații sanitare
 • Întreține centralele termice din locațiile organizației în limita competenței
 • Asistă echipele de service specializat atunci când fac intervenții de întreținere periodică sau reparații, verificări ISCIR
 • Întreține și repară aparatura electrocasnică în limita competenței și a pregătirii în domeniu
 • Ajută ceilalți membri ai echipei tehnice atunci când efectuează lucrări de reparații elemente de tâmplărie, instalații termice sau sanitare, mici reparatii la zidarie, tencuieli pe suprafețe mici, elemente de acoperiș, fațade, jgheaburi /burlane etc.
 • Are permis legal de lucru la înălțime (valabil la momentul angajării) sau îl va obține în maxim 30 zile calendaristice de la momentul angajării
 • Întocmește lista de materiale pentru instalații electrice atunci cand se impune și participă la achiziționarea acestora
 • Repară și recondiționează instalații electrice/sanitare
 • Activitatea se desfășoară în judul Prahova – Ploiești și Ariceștii Rahtivani.

Profilul candidatului:

 • Competență profesională în domeniul construcții/instalații
 • Capacitate de a lucra atât independent, cât și în echipa
 • Capacitate de a rezolva problemele
 • Responsabilitate și implicare
 • Permis de conducere cat. B constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 15 ron/zi
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro .  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: ELECTRICIAN.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Manager Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Psiholog/Psihoterapeut pentru Ploiești (perioadă determinată de 1 an)

Responsabilități principale:

 • Evaluarea psihologică a beneficiarilor în vederea stabilirii obiectivelor terapeutice și de dezvoltare
 • Intervenție psihoterapeutică pentru beneficiari
 • Colaborare cu echipa multidisciplinară.

Candidatul ideal:

 • Absolvent studii superioare în domeniu - atestat de liberă practică în psihoterapie
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică - prezintă avantaj
 • Experiență în lucrul cu copii și adolescenți - prezintă avantaj
 • Experiență de lucru în domeniul social - prezintă avantaj
 • Atenție și rigurozitate
 • Simțul responsabilității
 • Abilitate de organizare eficiență a sarcinilor, a timpului și gestionare eficientă a resurselor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 20.09.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Psiholog/Psihoterapeut.  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Manager Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Aplicând pentru aceste poziții, sunteți de acord ca datele transmise să fie procesate în vederea realizării selecției. Mai multe detalii privind politica de confidențialitate găsiți aici.

Facebook Twitter YouTube vimeo