News

ANUNȚ DE PARTICIPARE: ACHIZITIA DE SERVICII SERVICII DE CATERING

Deschidem procedura de achiziții pentru servicii de catering în cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate- sprijin pentru o crestere durabila si incluziva a comunitaților din Odobesti/Dâmbovița si Ploiesti cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2), din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

Procedura se va desfășura conform NORME PROCEDURALE INTERNE (publicată pe site- www.concordia.org.ro) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 270.120 lei până la 3.636.150 lei  (exclusiv).

Documentația se poate descărca de aici:

Norme interne

Anunț de participare

Documentația de atribuire

Formulare

Model contract

 

Newsletter Donează