Școala pentru viață – educație formală și nonformală pentru tineri din grupuri vulnerabile

Proiect realizat împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

Proiectul se adresează unui număr de 45 de tineri din medii dezavantajate care urmează unul dintre cursurile de formare profesională pentru meseriile de brutar / patiser, ospătar sau bucătar din cadrul Școlii de Meserii CONCORDIA desfășurate în Ploiești și în Ariceștii Rahtivani,  județul Prahova. Scopul proiectului este de a oferi tinerilor o viață independentă prin învățarea unei meserii și prin dezvoltarea abilităților printr-o educație nonformală.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Pregătirea profesională practică și teoretică pentru 45 de tineri din grupuri vulnerabile în trei meserii din domeniul alimentației publice.
  • Creșterea competențelor educaționale și pentru viață independentă pentru 45 de tineri din grupuri vulnerabile.
  • Implicarea comunității și sensibilizarea cu privire la educația profesională a tinerilor din grupuri vulnerabile.

Beneficiari direcți: 45 de tineri din grupuri vulnerabile cu vârstele cuprinse între 18-25 de ani care urmează un curs de formare profesională pentru meseriile de brutar / patiser, ospătar sau bucătar din cadrul Școlii de Meserii CONCORDIA.

Beneficiari indirecți: 100 de persoane (membri ai familiilor și / sau reprezentanți legali pentru mediul instituționalizat, personal al instituțiilor de învățamânt, tineri care participă la procesul de selecție dar nu sunt selectați).

Buget total proiect: 424.484,40 LEI.

Valoarea finanțării acordate de către Lidl România: 337.449,40 LEI.

Durata proiectului: 01.04.2017 - 31.12.2017.

Locație: Școala de Meserii CONCORDIA, Centura de Vest 1A, Ploiești, județul Prahova.

Facebook Twitter YouTube vimeo