Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești

Valoare proiect: 5.788.973,00 LEI

Valoare cofinanțare UE: 4.920.627,05 LEI

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții pentru familiile din comuna Odobești / Dâmbovița și Ploiești / Prahova, care se confrunta cu risc de excluziune socială asociat cu riscul separării copilului de familie prin susținerea și (re)integrarea socială, familială și școlară a copiilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și autonomă. Aceasta se va aduce la îndeplinire prin dezvoltarea și implementarea de servicii integrate care să conducă la o dezvoltare durabilă, sustenabilă și incluzivă a comunităților în ansamblu. Astfel, se urmărește atât dezvoltarea și furnizarea efectivă de servicii integrate, cât și dezvoltarea durabilă a comunității și dezvoltarea capacității autorităților publice locale, astfel încât să poată fi asigurată sustenabilitatea în condițiile minime stabilite prin această cerere de finanțare.

Grup țintă: 230 de copii expusi riscului de separare de familie, din comuna Odobesti, judul Dâmbovița și din Municipiul Ploiești.

Beneficiar: Organizația Umanitară CONCORDIA

Partener: Comuna Odobești

Durata proiect: 30 de luni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Facebook Twitter YouTube vimeo