Finanțare Ministerul Tineretului și Sportului pentru “Tinerii și comunitatea“

Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului.

Prin acest proiect se urmărește creșterea șanselor de incluziune socială, educațională și profesională a tinerilor din medii defavorizate social.

Obiectivele specifice sunt:

  • Creșterea încrederii și a motivației de integrare socială și ocupatională pentru cei 30 de tineri participanți la proiect
  • Informarea a 80 de persoane cu privire la importanţa implicării tinerilor şi rezultatele responsabilizării lor în organizarea activităţilor publice ale proiectului (spectacole pentru comunitatea locală)
  • Responsabilizarea şi implicarea directă  a 30 de tineri în planificarea şi organizarea de activităţi artistice în cursul celor 3 luni ale proiectului

Activitățile planificate se vor derula în București și în județul Prahova, implicând în mod direct 30 de tineri beneficiari, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, din grupuri vulnerabile social.

Principalele activități sunt:

  • Selectarea participanților - tineri beneficiari direcți
  • Pregătirea nonformală și artistică (muzica, dans, teatru)
  • Ateliere de dezvoltare pe teme motivaționale
  • Evenimente de reprezentație publică și implicare civică

Durata proiectului: 01.08.2017 - 01.11.2017

Finanțare aprobată: 4.300 EUR.

Facebook Twitter YouTube vimeo