ANUNT DE ATRIBUIRE

Având în vedere derularea procesului de achiziție prin aplicarea procedurii interne – selecție de oferte, organizată de către Organizația Umanitară Concordia în cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate- sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești” – 127381, pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering, procedură structurată pe trei loturi, comunicăm rezultatul acesteia după cum urmează:

Lot 1 – Acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale Sat Ziduri, Comuna Odobești, Jud Dâmbovița

Lotul 1 a fost anulat întrucât nu au fost depuse oferte admisibile.

Lot 2 - Acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale din strada Căliman, nr.108, orașul Ploiești, județul Prahova

S-a semnat acordul-cadru cu nr. 17/22.01.2021 între Organizația Umanitară Concordia și Intreprinderea Individuală Dragănescu Gabriela – Comert cu Diverse  cu un preț unitar de 9,54 lei/porție la care se adaugă TVA în valoare de 0,86 lei/porție.

Lot 3 - Acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale din strada Democrației, nr.19, orasul Ploiești, județul Prahova

S-a semnat acordul-cadru cu nr. 18/22.01.2021 între Organizația Umanitară Concordia și Intreprinderea Individuală Dragănescu Gabriela – Comert cu Diverse  cu un preț unitar de 9,54 lei/porție la care se adaugă TVA în valoare de 0,86 lei/porție.

Data publicării anunţului de atribuire :03.03.2021

ANUNȚ PUBLICITAR pentru atribuirea acordului-cadru prestare servicii de catering

Nr. 11.12.20.1 / 12.11.2020

<<18.11.2020: CLARIFICARE NR. 1>>

<<23.11.2020: CLARIFICARE NR. 2>>

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate- sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești” – 127381, Organizația Umanitară CONCORDIA organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering în următoarele locații:
Lot 1 - Centrul de servicii sociale Sat Ziduri, Comuna Odobești, Jud Dâmbovița
Lot 2 - Centrul de servicii sociale din strada Căliman, nr.108, orașul Ploiești, județul Prahova
Lot 3 - Centrul de servicii sociale din strada Democrației, nr.19, orasul Ploiești, județul Prahova

 

Date privind achizitorulOrganizația Umanitară CONCORDIA

Adresă: Municipiul București, România, Str. Drumul Regimentului nr. 20D, cod postal 013887, România

E-mail: secretariat@CONCORDIA.org.ro

Telefon: 0311076981 / 0311076982

Persoana de contact: Filița  Sapunaru

e-mail: filita.sapunaru@concordia.org.ro

Tel: 0737010032

www.concordia.org.ro

1. Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de catering

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Nr. loturi: 3

Denumirea fiecărui lot:

Lot 1 – Acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale Sat Ziduri, Comuna Odobești, Jud Dâmbovița

Lot 2 - Acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale din strada Căliman, nr.108, orașul Ploiești, județul Prahova

Lot 3 - Acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale din strada Democrației, nr.19, orasul Ploiești, județul Prahova

2. Operatorii economici pot depune oferta pe un lot, pe toate loturile sau pe oricare dintre loturile care fac parte din prezenta procedură.

3. Valoarea estimată:

Valoarea estimată maximă totală a achiziției pentru toate cele trei loturi este de: 658.152 lei

Valoarea estimată minimă totală a achiziției pentru toatele cele trei loturi este: 396.110 lei

Valoarea estimată minimă și maximă pentru fiecare lot este:

Lot 1 -  valoare estimată minimă 91.410 lei -  valoare estimată maximă 219.384 lei

Lot 2 - valoare estimată minimă 152.350 lei -  valoare estimată maximă 219.384 lei

Lot 3 - valoare estimată minimă 152.350 lei -  valoare estimată maximă 219.384 lei

Valoarea estimată a celei mai mari comenzi zilnice este de:

Lot 1 – 396 lei

Lot 2 – 396 lei

Lot 3 – 396 lei

Valoarea estimată a celei mai mari comenzi lunare este de:

Lot 1 – 9.108 lei

Lot 2 – 9108 lei

Lot 3 – 9108 lei

4. Date privind modalitatea de atribuire: Selecție de oferte potrivit Procedurii interne nr. 11.11.20.1 /  11.11.2020

5. Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate: Conform documentației pentru ofertanți care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www. concordia.org.ro

6. Cerințe de participare: Conform documentației pentru ofertanți care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www. concordia.org.ro

7. Obținerea documentației pentru ofertanți: Se descarcă gratuit de pe site-ul www. concordia.org.ro sau printr-o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1.

8. Termenul-limită de depunere a ofertelor: 25.11.2020, ora 11:30

9. Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora: La sediul achizitorului din Municipiul București, România, Str. Drumul Regimentului nr. 20D, cod postal 013887, România

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe care vor fi marcate următoarele informaţii: adresa, faxul si e-mailul operatorului economic care depune ofertă; adresa destinatarului, denumirea proiectului şi obiectul contractului-cadru și lotul pentru care se participă; menţiunea „A nu se deschide până la data de 25.11.2020, ora 12:00

Plicul va fi depus închis şi sigilat şi va fi însoţit de o adresă de înaintare.

10. Limba in care trebuie redactate ofertele: Română

11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile

12. Data, ora și locul deschiderii ofertelor  25.11.2020, ora 12:00 la sediul achizitorului din  Municipiul București, România, Str. Drumul Regimentului nr. 20D, cod postal 013887, România

13. Data limită pentru solicitarea de clarificări: 18.11.2020, ora 16:00

14. Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări: 19.11.2020, ora 16:00

15. Finanțarea achiziției : Prin intermediul Contractului de Finanțare al proiectului „Servicii de calitate în comunitate- sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești” – 127381

16. Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare, ponderile și metodologia de punctare sunt prezentate în documentația pentru ofertanți.

Data publicării anunţului publicitar : 12.11.2020

Facebook Twitter YouTube vimeo