Ce oferim?

Școala de Meserii CONCORDIA organizează cursuri de formare profesională cu o durată de 10 luni pentru specializări în brutărie, bucătarie, ospătărie şi horticultură. La terminarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (fost Autoritatea Națională pentru Calificări -ANC) și în Uniunea Europeană. Cursurile organizate de Școala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică și 25% teorie.

Deoarece, după terminarea acestor cursuri, tinerii au nevoie de un sprijin în căutarea şi găsirea unui loc de muncă, am stabilit parteneriate cu diferite firme și le oferim consiliere pentru a trece mai uşor interviurile de angajare.

Şi pentru că primul pas către o viaţă independentă este important, Centrul Rezidențial pentru Tineri Casa ABRAHAM găzduiește tinerii ucenici ai şcolii noastre.

Cursurile Şcolii de Meserii CONCORDIA au loc în atelierele noastre din Edu-Campus CONCORDIA.

Puncte forte care ne diferențiază în domeniul formării profesionale și integrării pe piața muncii

  • Fiecare tânăr este diferit și de aceea abordăm individualizat dezvoltarea fiecăruia, pentru fiecare în parte concepem și urmărim un plan de dezvoltare ce vizează aspecte sociale, emoționale și profesionale;
  • Prin programul de consiliere vocațională, tinerii sunt susținuți să ocupe și să mențină un loc de muncă, să facă față provocărilor vieții pe cont propriu.

Începând cu anul 2011, 290 de tineri au absolvit unul dintre cursurile Școlii de Meserii CONCORDIA, iar 70% și-au menținut locul de muncă la același angajator pentru mai mult de 6 luni.  

Facebook Twitter YouTube vimeo