FOCUS - Forward LOoking SoCial EUrope Skills

Finanțator: Programul Erasmus+ European Forward Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training

Numărul de identificare al proiectului: 612901-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-PI-FORWARD

Durata: 01.01.2020 - 31.12.2021

Valoarea finanțării acordate: 325.501 EUR

Lider de parteneriat: Organizația Umanitară CONCORDIA (RO)

Parteneri: Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (RO), Fachhochschule Vorarlberg Gmbh (AT), SOSU Østjylland (DK), Istituto Formazione Operatori Aziendali – I.F.O.A. (IT)

Obiective: Obiectivul general al proiectului este acela de a crește numărul organizațiilor din domeniul social capabile să planifice și să realizeze parcursuri de formare la locul de muncă pentru profesioniștii din sector, care să le dezvolte acestora competențele necesare la nivel european în perspectiva anului 2030.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Testarea pe teren în 4 țări ale UE a unei politici inovative privind formarea la locul de muncă în domeniul social, astfel încât să poată fi dezvoltate competențele necesare în viitor personalului implicat în sectorul social la nivel european (orizont 2030).
 • Creșterea cooperării la nivel transnațional și promovarea unor abordări integrate în fața provocărilor actuale și viitoare în domeniul social în rândul stakeholderilor din 4 țări ale UE (Austria, Danemarca,  Italia, România).

Pe baza consultării stakeholderilor cheie (peste 200 de organizații din 4 țări) proiectul va dezvolta un Future Skills Inventory (Catalog al competențelor viitoare), precum și o politică inovativă de formare la locul de muncă pentru profesioniștii din domeniul social din Europa. O componentă de formare, adresată responsabililor de resurse umane din cadrul organizațiilor mici și mijlocii din domeniu va fi testată și evaluată cu implicare a 80 astfel de organizații.

Proiectul se va focaliza asupra domeniului social folosind 4 perspective:

*a angajatorilor – cu scopul conștientizării acestora cu privire la nevoia unei abordări strategice a dezvoltării competențelor profesioniștilor (planuri de carieră, mentoring, job-shadowing, evaluarea competențelor), 

*a factorilor de decizie – în vederea definirii unor mecanisme de stimulare, (co)finanțare și recunoaștere a formării la locul de muncă

*a furnizorilor de formare – pentru dezvoltarea unor parteneriate între furnizorii de formare și angajatori

*a angajaților – cu scopul conștientizării importanței învățării pe tot parcursul vieții/carierei.

Proiectul prevede:

 • Organizarea a 3 întâlniri de consultare și a unei consultări on-line la nivel național în fiecare din cele 4 țări; 
 • Organizarea unui Future Workshop transnațional (2 zile, România) având ca rezultat Catalogul competențelor viitoare – orizont 2030;
 • Dezvoltarea unei politici inovatice de stimulare a formării la locul de muncă prin  consultări online (metoda Delphi);
 • Dezvoltarea curriculei de formare pentru responsabilii de resurse umane și pilotarea programelor de formare (6 zile de training) în cele 4 țări;
 • Organizarea unui webinar pe tema digitalizării în asistența socială;
 • Diseminarea continuă a rezultatelor proiectului on-line și off-line (website, social media, platforme) și organizarea unei conferințe de diseminare în fiecare din cele 4 țări;
 • Organizarea unor întalniri regionale de diseminare a rezultatelor proiectului în România.


Pe baza acestor activități, până la finele proiectului:

 • 220 de reprezentanți ai stakeholderilor (profesioniști, angajatori și decidenți din domeniul social din 4 țări ale UE) vor participa la consultări în vederea definirii Catalogului competențelor viitoare;
 • 60 de reprezentanți ai stakeholderilor din cele 4 țări vor participa la un Future Workshop de 2 zile pentru realizarea  Catalogului competențelor viitoare;
 • 8 reprezentanți ai stakeholderilor vor dezvolta prin metoda Delphi o politică de formare a competențelor viitoare la locul de muncă;
 • 80 de responsabili ai departamentelor de resurse umane vor participa la programe de formare privind politicile de recrutare, selecție, menținere și motivare a personalului din social
 • 40 de asistenți sociali vor participa la un webinar privind impactul digitalizării asupra activității în sector;
 • 260 de reprezentanți ai stakeholderilor vor participa în conferințe și întâlniri de diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 500 de organizații din domeniu, 2.000 de profesioniști și aproximativ 20.000 membri ai opiniei publice vor fi informați cu privire la rezultatele proiectului.

După încheierea proiectului, organizațiile partenere vor include rezultatele proiectului în programele de formare din portofoliul lor. Estimăm astfel că aproximativ 1.500 de profesioniști vor beneficia în următorii 3 ani de rezultatele proiectului

Persoană de contact: Bianca Buzetto
 T +40 311 076981 | M +40723210873 | F +40 311 076982
bianca.buzetto@concordia.org.ro | www.concordia.org.ro

Partners:

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Facebook Twitter YouTube vimeo