Proiect "MAGISTER"

Magister 2018-1-RO01-KA202-049496

 

Comunitate de învățare pentru profesioniștii din domeniul sănătății mintale

(Program de formare continuă pentru practicienii care lucrează cu persoane cu tulburări de sănătate mintală)

 

Finanțator: Programul Erasmus+

Numărul de identificare al proiectului: 2018-1-RO01-KA202-049496

Durata: 01.10.2018 - 30.09.2020

Valoarea finanțării acordate: 246.503 EUR

Proiectul MAGISTER, derulat în cadrul programului Erasmus +, se bazează pe un parteneriat puternic între 3 organizații non-guvernamentale din România și Portugalia (Organizația Umanitară Concordia, Fundația Estuar și Asociația de Paralizie Cerebrală - Coimbra) și Universitatea de Știinte Aplicate din Vorarlberg -Austria. Proiectul își propune să promoveze incluziunea socială a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală prin îmbunătățirea calității serviciilor oferite de practicienii din domeniu, la nivel european. Cele 3 programe de formare la care urmează să participle în total 48 de profesioniști din România și Portugalia, vor fi dezvoltate în comun de către parteneri și se vor concentra pe competențele practice, oferind oportunități de învățare bazate pe experiența de la locul de muncă. Fundamentul științific este asigurat de participarea partenerului academic din Austria care va fi responsabil de validarea metodelor și instrumentelor de lucru, precum și de evaluarea în toate fazele proiectului, inclusiv cea a impactului.

 

Proiectul prevede elaborarea următoarelor rezultate intelectuale

  • Curricula cursului dedicat practicienilor din domeniul sănătății mintale (384 ore de formare );
  • Curricula cursului TOT (formare de formatori) - 5 zile de formare;
  • Toolkit inovativ cu instrumente validate pentru practicienii din domeniul sănătății mintale;
  • Platformă online dedicată practicienilor din domeniul sănătății mintale;
  • Curricula cursului de formare pe tema managementului cazurilor de anxietate și depresie (384 ore de formare ).

Pe baza acestor rezultate intelectuale, până la finele finele proiectului:

  • 48 de practicieni din domeniul sănătății mintale vor fi formați, iar 10 dintre aceștia vor deveni la rândul lor formatori;
  • 150 de organizații și instituții din domeniu vor fi informate cu privire la oportunitățile de pregătire continuă a profesioniștilor;
  • peste 250 de profesioniști din domeniu vor beneficia de oportunități de networking oferite de comunitatea online a practicienilor;
  • 2000 de persoane din rândul opiniei publice la nivel european vor fi informate despre rezultatele proiectului;
  • 4 organizații europene vor avea o capacitate crescută de a furniza cursuri de formare practicienilor din domeniul sănătății mintale;
  • 120 profesioniști din domeniul sănătății mintale vor fi informați cu privire la rezultatele proiectului în cadrul a 4 conferințe organizate în 3 țări: România, Austria și Portugalia;
  • 1.500 de persoane cu tulburări de sănătate mintală și familiile acestora vor avea acces la servicii de specialitate de calitate.

După încheierea proiectului, organizațiile partenere din România și Portugalia vor include programele de formare continua dezvoltate în portofoliul lor și vor asigura pregătirea altor 120 de profesioniști pe o perioadă de 3 ani. Prin creșterea accesului la programe de formare continuă de calitate în domeniul sănătății mintale în România, Austria și Portugalia, proiectul promovează colaborarea între practicienii din domeniul sănătății mintale la nivel european și transferul de bune practici. Toate rezultatele intelectuale obținute în cadrul proiectului vor fi cunoscute celor interesați prin publicarea acestora pe site-urile lor web și în mass-media, prin intermediul newsletterelor și a prezentărilor ce vor fi realizate în cadrul diferitelor evenimente.

 


                

Proiectul “Personal specializat pentru servicii sociale de calitate in Europa de Est”

Proiectul “Personal specializat pentru servicii sociale de calitate in Europa de Est” este implementat intr-un parteneriat strategic constituit din organizatii din Romania – Organizatia Umanitara CONCORDIA (asociatie non-profit), Austria -  Kardinal Koning Haus Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas gemützige Ges.m.b.H. (centru de formare profesionala) si Bulgaria - CONCORDIA Bulgaria Foundation (fundatie non-profit). Proiectul se adreseaza unui grup tinta constituit din personal de conducere din organizatii furnizoare de servicii sociale: 15 beneficiari sunt profesionisti activi in ONG-uri (inclusiv din PP si P2) sau institutii publice furnizoare de servicii, din Romania si Bulgaria (din 20 de organizatii), absolventi cu diploma de licenta, avand responsabilitati de administrare, conducere la nivel de organizatie. Alte 150 persoane vor fi informate despre posibilitatile de perfectionare profesionala (beneficiari indirecti).

Proiectul isi are justificarea in functie de contextul si istoricul domeniului social. Atat in Romania cat si in Bulgaria, actualmente, serviciilor sociale sunt afectate de procese precum: globalizare, schimbari demografice si sociale, migratia populatiei, criza economica si dramatica saracire a populatiei. In acest context, se impune reconfigurarea sistemului de functii si abordarea strategica si profesionalizata a serviciilor sociale, lucru care este realizat si prin dezvoltarea de noi programe de specializare a profesionistilor, bazate pe practica profesionala si studii de caz, pentru adaptarea metodologiilor de lucru ale profesionistilor si detinerea de noi competente.

Pana in prezent formari la nivel de perfectionare in domeniul managementului serviciilor sociale nu sunt disponibile in Romania si Bulgaria. Aducerea expertizei din Austria si adaptarea la un context national, pentru elaborarea cursului de manager in servicii sociale adaptat nevoilor specifice ale profesonistilor din domeniu este elementul inovator de baza.

Proiectul isi propune sa creasca capacitatea furnizorilor de servicii sociale din Romania si Bulgaria si dezvoltarea capacitatii de formare in managementul serviciilor sociale adaptat la contextul specific al Sud - Estului Europei a unuia dintre cei mai calitativi furnizori de formare din Austria. Astfel proiectul isi propune urmatoarele obiective: OS1: Crearea unui curs de perfectionare pentru nivel managerial – manager in servicii sociale – pentru profesionisti din sectorul public si privat, adaptat contextului est european. OS 2: Perfectionarea a 15 de persoane din servicii sociale, din cadrul furnizorilor publici si privati (ONG-uri si autoritati publice) din Romania si Bulgaria, in managementul serviciilor sociale. OS3: Promovarea formarii de calitate si informarea cu privire la oferta de formare, in randul a 150 de persoane.

Activitatile principale  ale proiectului sunt: O1/ A3: Elaborarea cursului de formare pentru manageri in servicii sociale (Intellectual output O1), Activitati de training transnationale, pentru echipa de proiect (C1) dar si pentru beneficiarii directi ai proiectului –C2 si C3 (15 profesionisti din ONG-uri si institutii publice furnizoare de servicii sociale) , Intalniri transnationale (M1, M2, M3), Activitati de diseminare- A7- (2 Conferinte nationale, in Romania si in Bulgaria; diseminare continua a informatiilor despre activitatile proiectului).

Principalele rezultate asteptate ale proiectului sunt: Rezultatul principal al proiectului este un rezultat intelectual - "Cursul de formare pentru manageri in servicii sociale" In plus, in proiect se deruleaza cativitati care sprijina elaborarea produsului intelectual si care conduc la obtinerea urmatoarelor rezultate:
• 15 manageri de servicii sociale perfectionati , din care minim 10 certificati  (rezultat activitatea C2  si C3);
•  20 de organziatii si  institutii informate  despre posibilitatile de perfectionare a profesionistilor   (rezultat activitatile A2, E1 si E2)
• 150  de persoane informate despre oferta de perfectionare in managementul serviciilor sociale (rezultat activitatile A2, E1 si E2)
• 1 curs acreditat in Romania (rezultat activitate A3)
• 4 sesiuni transnationale de invatare  (activitatile C1, C2, C3)
• 3 organizatii partenere cu capacitate organizationala dezvoltata ca furnizori de formare profesionala (activitatile A4, A5, C1, M1, M2, M3)
• 2 conferinte nationale cu 100 persoane participante (E1 si E2)
• 6 membri ai echipei de proiect  au beneficiat de training transnational (activitatea C1)
• 90 % dintre participanti sunt multumiti de cursul de manager servicii sociale (activitatile A5, C3, E1, E2)
• 100 exemplare tiparite ale cursului de formare

Toate organizatiile implicate sunt actori cheie in domeniul serviciilor sociale iar rezultatele proiectului contribuie la dezvoltarea strategica a acestora, fiind resurse esentiale pentru propria dezvoltare dar si asigurand imbunatatirea calitatii serviciilor sociale.

Durata proiectului: 03.11.2016 - 03.11.2017.

Valoarea finanțării acordate: 78.930 EUR.

Facebook Twitter YouTube vimeo