Servicii integrate pentru persoane adulte din București fără adăpost

Scopul proiectului: Asigurarea de servicii socio - profesionale integrate pentru tineri și adulți din București fără adăpost, în vederea accesării oportunităților ocupaționale.

Serviciile oferite:

  • Servicii suport intervenție de bază: cazare, hrană, îngrijire personală, inclusiv dușuri, informare și suport sănătate, acte identitate
  • Servicii pentru dezvoltare abilități de muncă și pregătire ocupațională:
  1. Școlarizare, alfabetizare (programe de tip a doua șansă). Beneficiarul va urma un program educațional de alfabetizare, fie prin înscrierea la o școală cu program „a doua șansă“, fie prin urmarea unui program educativ în cadrul atelierului ocupațional al organizației 
  2. Cursuri de formare profesională
  3. Consiliere vocațională / Job Coaching pentru identificare loc de muncă, orientare, pregătire
  4. Ateliere ocupaționale și dezvoltare abilități

Durata proiectului: 01.01.2016 - 31.12.2017

Locație:

Intrarea Caltuna nr. 3-5 , Sector 4 - Servicii de consiliere și locuințe sociale

Bd. Apicultorilor nr. 3A, Sector 1 - Adăpost de noapte și atelier occupational

Drumul Regimentului nr. 20 D  - Locuințe sociale, administrare și management, atelier ocupațional

Strada Petru Cercel nr. 1, București  - Structură de economie socială / atelier, din anul II

Valoarea finanțării acordate de către Fundația United Way România: 157.200 lei

Facebook Twitter YouTube vimeo