Finanțare Municipiul Ploiești pentru "Împreună pentru copii! Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA”

Proiect finanțat de Municipiul Ploiești.

Prin acest proiect se urmărește creșterea integrarii sociale și reducerea discriminării prin prevenirea abandonului și îmbunătățirea activității școlare a copiilor de etnie romă din cartierul Mimiu din Ploiești, județul Prahova.

Obiectivele specifice sunt:

  • Îmbunătățirea rezultatelor educaționale și a integrarii sociale pentru 36 de copii de etnie romă participanți la Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA
  • Creșterea nivelului de implicare în activitățile educaționale ale copiilor pentru cel puțin 24 adulți (părinți / membri ai familiilor copiilor) din grupuri vulnerabile

Principalele activități sunt:

  • Consiliere, instruire și protecție pentru copii dezavantajați, în cadrul centrului de zi
  • Campanie socială pentru creșterea implicării socio-educaționale a copiilor și părinților
  • Activități curente în centrul de zi
  • Activități comune copii - părinți
  • Consiliere părinți
  • Achiziționare de rechizite
  • Oferire pachete cu materiale de uz părinților / familiilor

Durata proiectului: 01.07.2017 - 30.11.2017

Finanțare aprobată: 5.500 EUR.

Facebook Twitter YouTube vimeo