Pregătit pentru acces pe piața muncii!

Locul desfășurării proiectului: Municipiul Ploiești

Durata proiectului: 15.08.2019 - 30.11.2019

Finanțare: 20.000 lei

Scopul proiectului: Facilitarea integrării sociale și profesionale a tinerilor și adulților din grupuri puternic defavorizate social din Municipiul Ploiești

Obiectivele proiectului:

  • Consiliere, informare și formare profesională pentru acces pe piața forței de muncă pentru 40 tineri (15-18 ani) și adulți  (19-55 ani) din grupuri vulnerabile social, din Municipiul Ploiești
  • Informarea și conștientizarea angajatorilor și a potențialilor angajatori cu privire la necesitatea implicării în activități de susținere a activităților de integrare și reintegrare / reinserție pe piața forței de muncă a tinerilor și adulților din categorii defavorizate social. 

Activitățile principale:

Activitatea 1 – Consiliere și formare pentru accesarea pieței forței de muncă 
Prin consilierul profesional și serviciile psihologice de specialitate se vor asigura consiliere şi suport pentru orientarea profesională și pentru căutarea unui loc de muncă adecvat.

Activitatea 2 – Elaborarea de materiale de informare, conștientizare și comunicare pentru promovarea serviciilor asigurate la nivel local.

Activitatea 3 - Întâlniri cu angajatorii și potențialii angajatori la nivel local, pentru analizarea posibilitatilor de colaborare în ceea ce privește sprijinirea persoanelor aflate in dificultate socială. 

Activitatea 4 - Managementul de proiect prin care se asigură procesele de planificare, organizare echipă, management financiar, monitorizare şi raportare.

Facebook Twitter YouTube vimeo