Școala de Specialiști în Domeniul Social

Prin intermediul acestui program de formare venim în întâmpinarea nevoii specialistului practician în domeniul social de corelare a teoriei cu practica, însoțită de reflectarea la nivel personal, în vederea gestionării eficiente și corecte a situațiilor concrete ale muncii cu oamenii aflați în situații precare/de vulnerabilitate socială.

OBIECTIV

Obiectivul programului de formare este de a perfecționa/profesionaliza practicieni în domeniul social, capabili să aplice cu profesionalism instrumente și metode importante în activitatea directă cu diferite categorii de clienți, utile și specifice activității sociale de zi cu zi, care se reflectă obiectiv, nemijlocit și adaptat în comportamentul și acțiunile față de oamenii marginalizați și defavorizați.

PENTRU CINE?

Programul de formare continuă este gratuit și este destinat angajaților din instituţii publice şi private din România, furnizoare de servicii sociale, care lucrează în mod direct cu beneficiarii (asistenți sociali, lucrători sociali, mediatori sociali, educatori sociali etc.).

CU CINE?

Profesorii predau în Austria şi sunt specialiști în practica asistenței sociale, având experiență semnificativă în domeniul social, precum și o formare academică care acoperă toate domeniile de asistență socială.

CE?

Curriculum-ul se bazează pe standardele ştiinţifice actuale de asistență socială, orientată spre practică. Focusul este în special pe pregătirea practică şi aplicarea cunoștintelor dintr-o plajă largă de metode în munca directă cu beneficiarii.

Trainingul are un număr de 170 lecţii (12 ore pe semestru sau 42 ECTS) și 16 săptămâni de practică (600 de ore). Perioada de practică se va realiza la locul de muncă, cu supervizarea online a formatorilor de la Universitate. Programul de instruire este format din  5 module de teorie și practică precum şi o examinare finală.

Finalizarea cursului este confirmată cu o diplomă de la Universitatea de Știinte Aplicate Vorarlberg pentru „Specialist practician in domeniul social“. Formarea de formator este confirmata, de asemenea, cu un certificat pentru „Trainer for Specialist practitioner in social field“.

Numărul maxim de locuri: 25.

ORGANIZATOR

Programul de instruire este un proiect realizat prin colaborarea dintre Organizația Umanitară CONCORDIA şi Universitatea de Știinţe Aplicate Vorarlberg şi este susţinut financiar de Land Vorarlberg.

Facebook Twitter YouTube vimeo