Împreună pentru școală, la Casa CRISTINA!

Proiect finanțat de Fundația Vodafone România.

Proiectul are ca scop prevenirea abandonului, reducerea absenteismului școlar și îmbunătățirea activității școlare a copiilor din cartierul Mimiu din Ploiești, Județul Prahova.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Asigurarea de servicii de educație formală și non-formală, inclusiv suport pentru teme școlare și exerciții de remediere și non-formală, pentru 36 de copii de etnie romă din Ploiesti, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani Asigurarea de servicii de consiliere și terapie pentru 30 de copii de etnie romă, beneficiari ai centrului de zi;
  • Informare și consiliere (igienă personală, școlarizare, ocupare) pentru minim 25 de adulți, membri ai familiilor copiilor beneficiari ai serviciilor centrului.

Durata proiectului: 01.12.2015 - 30.11.2016.

Locație: Municipiul Ploiești, str. Căliman nr. 109.

Valoarea finanțării acordate de către Fundația Vodafone România: 220.152 lei.

Facebook Twitter YouTube vimeo