Servicii integrate pentru cetățenii de etnie romă din cartierul Mimiu din Ploiești

Proiect finanțat de Agenția Națională pentru Romi.

Prin acest proiect vor fi sprijiniți copiii și adulți de etnie romă din Ploiești, aflați în situații de excluziune socială datorită unui nivel scăzut de educație, cu risc major de abandon școlar în cazul copiilor și lipsa unui loc de muncă stabil al părinților. 70 de copii preșcolari și școlari vor primi sprijin educațional și 100 de adulți vor primi consiliere pentru sănătate, educație și ocupare. Servicile oferite pe termen lung vor contribui la incluziunea socială a persoanelor cele mai defavorizate, prin reducerea ratei șomajului, reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de viață și, evident, la dezvoltarea comunității în care trăiesc.

Obiectivele specifice sunt:

  • Informare și sprjin educațional pentru 70 de copii de vârstă preșcolară și școlară din cartierul Mimiu, din Ploiești
  • Consilierea și informarea cu privire la sănătate și igiena a 50 de femei de etnie romă din cartierul Mimiu, din Ploiești
  • Sprijin și consiliere pentru ocupare și continuarea educației pentru 50 de persoane adulte, de etnie romă din cartierul Mimiu, din Ploiești.

Principalele activități sunt:

  • Sprijin educațional pentru copii preșcolari și școlari din cartierul Mimiu, din Ploiești. Rezultat principal: 56 copii beneficiază de sprijin la centru de zi și în cadrul grădiniței din cartier | 70 de copii și familiile acestora informați
  • Campanie de informare și consiliere pentru femei de etnie romă, privind sănătatea și igiena. Rezultat principal: 50 femei informate, consiliate pe probleme de sănătate și igienă
  • Furnizare servicii de informare și consiliere pentru educație și ocupare pentru adulți. Rezultat principal: 50 persoane consiliate și informate despre posibilitățile de ocupare
  • Management de proiect  

Durata proiectului: 01.06.2016 – 30.11.2016

Finanțare aprobată: 37.377 lei.

Pentru mai multe detalii privind programul de finanțare al Agenției Naționale pentru Romi, vă invităm să vizitați http://www.anr.gov.ro/index.php/proiecte-programe/finantari/finantari-2016

Facebook Twitter YouTube vimeo