News

Am primit vizita domnului Rareș-Petru Achiriloaie, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

În cadrul vizitei de astăzi, 30 ianuarie, a domnului Rareș-Petru Achiriloaie, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, și a doamnei Mihaela Pârlog, Consilier Superior, la Centrul de Zi pentru Copii Casa Austria și Edu-Campus CONCORDIA din Ploiești, am discutat despre serviciile sociale destinate copiilor si tinerilor, în special despre intervenția integrată pentru prevenirea abandonului familial și școlar oferite de Centrele de Zi în comunitățile sărace.

De asemenea, am discutat despre necesitatea susținerii financiare de la bugetul de stat a autorităților locale din mediul rural pentru a deschide astfel de centre, în timp ce ONG-urile își pot oferi expertiza în evaluarea și lucrul la firul ierbii în aceste comunități.

“Omul sfințește locul. În cazul de față, CONCORDIA este omul. Dedicarea și sufletul sunt vizibile la fiecare pas din experiența de aici. Mulțumesc!”, a spus domnul Rareș-Petru Achiriloaie, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Considerăm că prevenirea abandonului familial și școlar sunt printre cele mai bune soluții de combatere a sărăciei și excluziunii sociale. CONCORDIA a deschis două Centre de Zi în Ploiești și unul în parteneriat cu Primăria Odobești în județul Dâmbovița.

La nivel macro, CONCORDIA și-a asumat răspunderea de a construi o voce comună a centrelor de zi care fac intervenții pe prevenție, iar în anul 2021 a dezvoltat Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați în sărăcie.  În acest moment, există 860 de centre de zi la nivel național, 146 fac parte din rețea și activează în comunități defavorizate din mediul urban și rural. CONCORDIA estimează o nevoie de cca 3.000 de centre la nivel național, cu precădere în zonele rurale marginalizate având în vedere faptul că doar 3 din 10 orașe au servicii sociale de prevenție de tipul centrelor de zi, iar 93% din comune nu pot ajuta copiii să rămână în familie sau să nu abandoneze școala. Pentru a interveni acolo unde nevoia este mai mare, la autoritâțile locale cu resurse financiare limitate, rețeaua națională militează pentru asigurarea unui mecanism de finanțare de la bugetul de stat la un nivel care să permită înființarea și susținerea, în fiecare comună, a unui centru de zi care să lucreze pe partea de prevenție.

Newsletter Donează