News

182 de tineri tineri proveniți din sistemul instituționalizat de protecție au beneficiat de programe de integrare socială

Organizația Umanitară CONCORDIA a finalizat proiectul „Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor“ prin care a continuat eforturile de integrare socio-profesională a tinerilor din medii defavorizate. Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni și s-a adresat tinerilor cu vârste de peste 16 ani din Regiunea Sud Muntenia care sunt în sistemul instituționalizat de protecție specială sau celor care au părăsit acest sistem în ultimii patru ani.

În cadrul proiectului au fost implementate programe de servicii integrate ce presupun servicii de informare și consiliere vocațională, asistență socială și medicală în funcție de nevoile particulare, suport emoțional și consiliere psihologică, pentru a fi ajutați să depășească dificultățile de ordin emoțional care pot reprezenta adevărate bariere în dezvoltarea lor personală. 49 de tineri cu vârsta peste 16 ani și 133 de tineri cu vârsta peste 18 ani au fost consiliați și asistați în vederea prevenirii abandonului școlar și integrării socio-profesional.  Din cei 133 de tineri cu vârsta peste 18 ani, 85 au urmat cursurile de pregătire din cadul Școlii de Meserii CONCORDIA, obținând diplome de calificare în merseriile de brutar, bucătar, ospătar și lucrător cultura plantelor pe parcursul celor 3 ani de proiect. 

În cadrul activităților beneficiarii au deprins abilități care să îi susțină în viitoarea viață de adulți independenți: comunicare interpersonală, lucru în echipă, încredere în sine, atitudine pentru a depăși o situație de discriminare, gestionarea propriilor resurse financiare și de timp, autonomine crescută. „Sprijinul acordat tinerilor prin acest proiect, pe care îl continuăm prin proiectele noastre, este esențial pentru ca aceștia să se integreze în societate și să poată duce o viață independentă, de adulți responsabili. Tinerii au fost învățați cum să își caute un loc de muncă, cum să se prezinte la un interviu de angajare, cum să își facă un cont în bancă sau să își gestioneze un venit lunar. Aceste abilitati sunt de obicei învățate în cadrul familiei, însă pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție socială este mult mai greu. Şi pe lângă cursuri şi ateliere, tinerii au primit la noi ceea ce au avut nevoie cel mai mult, sustinerea emoţională şi încurajare, pentru a căpăta încredere în forţele lor.” spune Diana Certan, Director Executiv al Organizaţiei Umanitare CONCORDIA. 

Deși proiectul a ajuns la final, activitățile continuă conform standardelor şi metodologiilor interne, iar în anul școlar 2023-2024 încă 17 tineri sunt înscriși la Școala de Meserii CONCORDIA. 

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor “, cod MySIS 135085, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 de 36 de luni, cu o valoare totală de 3 865 018,18 RON.

Date contact: Alexandra Stan-Petre | Manager Proiect | alexandra.petre@concordia.org.ro | M 0731 680 696

 

Newsletter Donează