Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru copiii ocrotiți de CONCORDIA! Nu te costă nimic!

[Opțiunea 1:] Completează câmpurile din formularul de mai jos și apasă "Trimite"

Date de identificare contribuabil

Organizația Umanitară CONCORDIA, cu sediul în Str. Drumul Regimentului 20D, sect. 1 București, România, reprezentată legal de dna. Diana Certan și dna. Elena Matache, în calitate de Operator prelucrează datele tale cu caracter personal, în calitate de persoană vizată astfel: nume, prenume, inițiala tatălui, adresa, CNP, Serie, Număr CI, Telefon, adresa de email, semnătura Scopul prelucrării datelor: Derularea campaniei de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit, pentru sprijinirea Organizației Umanitare CONCORDIA și Depunerea online a formularelor 230 în baza de date ANAF sau la oficiile poștale, pe bază de borderou. Datele vor fi păstrate timp de 2 ani de la încheierea campaniei. Pentru a vă retrage consimțământul vă rugăm să trimiteți un email la rgdp@concordia.org.ro. Datele procesate sunt stocate conform reglementărilor de securitate pe serverele Office 365 deținute de Microsoft și pe calculatoarele angajate ale organizației care coordonează campania. Am luat la cunoștință de nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal.

[Opțiunea 2:] Descarcă formularul, completează-l și trimite-l către noi

Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, completează Formularul 230 privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii cu datele tale și semnează-l. 

Descarcă formularul de AICI. Vezi instrucțiunile de completare AICI.

Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la 25 mai. 

SAU trimite formularul la adresa de e-mail secretariat(at)concordia.org.ro! De restul ne ocupăm noi!

Datele noastre:

Organizaţia Umanitară CONCORDIA | Drumul Regimentului nr. 20D | Sector 1 | RO-013387 | Bucureşti
Cod de Identificare Fiscală: 5221142
Cont Bancar (IBAN): RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036 | Raiffeisen Bank S.A. București | Agenția 13 Septembrie

Din 1991, Organizația Umanitară CONCORDIA a ajutat în România copiii și tinerii proveniți din familii dezorganizate sau defavorizate social ori direct de pe stradă. Serviciile noastre asigură accesul la educație, formare profesională și integrare socială pentru o viață independentă și autonomă.

Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova) și comuna Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri și familiile acestora în fiecare an.

Conform Codului Fiscal reactualizat, orice contribuabil poate alege destinația celor 3,5% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit. Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău. 

Elena Mititelu - Contact CONCORDIA România
Elena Mihaela Mititelu Coodonator Relații Publice M +40 730 003261 elena.mititelu(at)concordia.org.ro
Dr. Regimentului 20D | Sector 1 | București
Newsletter Donează