Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către copiii și tinerii susținuți de CONCORDIA!

Timp de 29 de ani, Organizația Umanitară CONCORDIA a ajutat în România copiii și tinerii proveniți din familii dezorganizate sau defavorizate social ori direct de pe stradă. Serviciile noastre asigură accesul la educație, formare profesională și integrare socială pentru o viață independentă și autonomă.

Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri și familiile acestora în fiecare an.

Cine salvează o viață, salvează întreaga lume!

Conform Codului Fiscal reactualizat, orice contribuabil poate alege destinația celor 3,5% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Ce trebuie să faci? Este simplu!

Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, completează Formularul 230 privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii cu datele tale și ale organizației beneficiare.

Completați de mână, cu majuscule, în două exemplare. Formularele și instrucțiunile de completare se pot descărca și de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

Organizaţia Umanitară CONCORDIA

Drumul Regimentului nr. 20D | Sector 1 | RO-013387 | Bucureşti
Cod de Identificare Fiscală: 5221142
Cont Bancar (IBAN): RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036 | Raiffeisen Bank S.A. București | Agenția 13 Septembrie

Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 30 iunie 2020.

Atenție! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!

SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi!

Date contact

Str. Drumul Regimentului nr. 20D | București

T | F +40 311 076 981/82

secretariat@concordia.org.ro

Facebook Twitter YouTube vimeo