CONCORDIA a finalizat proiectul „Tinerii pregătiți ca și cetățeni activi și responsabili în comunitate”

Organizația Umanitară CONCORDIA a implementat în perioada iulie-noiembrie proiectul „Tineri pregătiți ca și cetățeni activi și responsabili în comunitate”. Proiectul a fost finanțat prin Programul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Județean Prahova alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017, cu suma de 27.000 lei.

Beneficiarii proiectului au fost reprezentați de 30 de tineri din medii defavorizate din Ploiești, care au participat la sesiuni individuale de consiliere și discuții de grup referitoare la parcursul educațional și profesional, la seminarii de dezvoltare personală și acțiuni pentru educație non-formală pentru integrare socială și formare civică. De asemenea, aceștia au luat parte și la evenimente tematice derulate în comunitatea locală.

Scopul sesiunilor de informare și consiliere educațională și profesională a fost de a le forma celor 30 de tineri beneficiari ai proiectului capacitatea de a se îndrepta sau de a alege un loc de muncă în funcție de nivelul așteptărilor lor profesionale. Ca rezultat, o parte din tinerii participanți la proiect au reușit să își identifice un loc de muncă pe parcursul verii, deși toți au încă statutul de elev. Totodată, excursiile tematice la care beneficiarii proiectului au participat au fost un prilej de exersare a abilităților de organizare, planificare, orientare și de consolidare a relațiilor inter-umane.

Prin seminariile de dezvoltare personală și activitățile nonformale derulate în cadrul proiectului s-a urmărit și s-a obținut creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor proiectului privind viața lor, precum și o mai mare implicare în procesul de luare a deciziilor personale. În plus, aceste activități au venit în completarea procesului educațional, al dezvoltării aptitudinilor și competențelor tinerilor, dar și al necesității petrecerii timpului liber într-un mod cât mai adecvat vârstelor și adaptat dorințelor acestora.

Nu în ultimul rând, activitățile derulate în cadrul proiectului au contribuit la educația tinerilor în spiritul comuniunii, generozității și altruismului, în înțelegerea unor problematici foarte actuale precum consumul responsabil de alimente și îmbrăcăminte.  Aceștia au fost implicați în activități de distribuire de alimente și bunuri către persoane care au nevoie de un astfel de sprijin și au participat totodată la diferite acțiuni cu impact în comunitatea locală (reciclare și plantare de arbuști).

__________________________

Despre Organizația Umanitară CONCORDIA:

Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, a cărei misiune este susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. Proiectele organizației se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri și adulți doar în 2016. Pentru mai multe informații, accesați www.concordia.org.ro.

Facebook Twitter YouTube vimeo