CONCORDIA a finalizat proiectul „Împreună pentru copii! Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA“

Organizația Umanitară CONCORDIA a implementat în perioada iulie - noiembrie 2017 proiectul „Împreună pentru copii! Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA“ adresat copiilor și familiilor sărace, majoritatea de etnie romă, care locuiesc în cartierul Mimiu din Ploiești. Proiectul a fost finanțat prin Programul de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local al Municipiului Ploiești.

Cei 36 de copii participanți la activitățile Centrului de Zi pentru Copii Casa CRISTINA au fost sprijiniţi  prin servicii sociale și activități educaționale pentru menținerea sau îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi prin implicarea în activităţi extraşcolare cu rol educativ: jocuri de grup, activități sportive și muzicale cu rol educativ și de reducere a discriminării. Aceștia au reușit să-și însușească mai bine cunoștințele predate la școală, au făcut față cerințelor școlii în ceea ce privește rechizitele și cărțile necesare și și-au însușit deprinderi de igienă personală, atât ei cât și părinții. Copiii au participat cu interes la toate activitățile propuse, au fost fascinați de activitătile recreative și artistice și au fost nelipsiți de la activitățile muzicale. Întâlnirile și activitățile  mixte derulate între părinți și copii au contribuit la creșterea nivelului de implicare în viața comunității prin acțiuni de voluntariat și creșterea spriritului civic.

Părinții au fost îndrumați constant în ceea ce privește susținerea educației copiilor și încurajarea participării școlare, fiind abordate lunar tematici care să corespundă nevoilor acestora. Implicarea directă a părinților a fost esențială pentru menținerea unor rezultate constructive în privința educaței copiilor, aceștia exprimându-și dorința de a-i menține în sistemul educațional până la niveluri liceale și chiar superioare.   

__________________________

Despre Organizația Umanitară CONCORDIA:

Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, a cărei misiune este susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. Proiectele organizației se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri și adulți doar în 2016. Pentru mai multe informații, accesați www.concordia.org.ro.

 

Facebook Twitter YouTube vimeo