239 de copii, tineri și adulți din grupuri vulnerabile din Ploiești au beneficiat de servicii integrate gratuite

Aceștia au primit sprijin în integrarea socială, educațională și profesională  

Organizația Umanitară CONCORDIA anunță încheierea primului an de implementare a proiectului Servicii integrate gratuite pentru familii din zone dezavantajate. În urmă cu un an, CONCORDIA a primit un grant în valoare de 157.567,02 CHF din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă destinat dezvoltării serviciilor integrate pentru familiile aflate în situații de sărăcie și vulnerabilitate socială din Ploiești, prin sprijin în integrarea lor socială, educațională și profesională.

În această perioadă, 53 de copii au beneficiat de suport educațional și activități complementare în cadrul centrului de zi, 22 de tineri au primit consiliere și sprijin pentru continuarea școlii, a unor cursuri de formare profesională sau sprijin pentru angajare. 164 de adulți au beneficiat de servicii ocupaționale, consiliere, sprijin în găsirea unui loc de muncă sau au urmat cursuri de formare profesională. Serviciile furnizate în comunitate au vizat consilierea a 35 de familii privind prevenirea abandonului școlar și familial, informare privind sănătatea, igiena, educația copiilor, sprijinirea în vederea accesării serviciilor publice și găsirea unui loc de muncă. Aceste activități au fost desfășurate în cadrul Centrului de servicii pentru copii și familii Casa ALEXANDRA din Ploiești și prin echipa mobilă prezentă pe teren în diferite cartiere ale Municipiului Ploiești.

Proiectul se va desfășura și în anul 2017, iar pe termen lung rezultatele se vor regăsi în creșterea incluziunii sociale a persoanelor cele mai defavorizate, prin reducerea ratei șomajului, reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de viață și, evident, la dezvoltarea comunității în care trăiesc.

Valoarea totală a proiectului este de 178.067,02 CHF, acest lucru însemnând o susținere financiară de 88,49% din partea Elveției și 11,51% (20.500,00 CHF) contribuția financiară a Organizației Umanitare CONCORDIA.

Locuitorii Municipiului Ploiești interesați de accesarea serviciilor se pot adresa Organizației Umanitare CONCORDIA, la Centrul de servicii pentru copii și familii Casa ALEXANDRA, situat în Ploiești, str. Democrației nr. 19, pot trimite solicitările la adresa de email: valentina.ion@concordia.org.ro sau ne pot contacta telefonic la numărul 0720 990915. 

Despre CONCORDIA

CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non - profit, cu un istoric de 25 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și autonomă.
Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 600 de copii și tineri în fiecare an.

Pentru mai multe informații, accesați www.concordia.org.ro  

Despre Programul de Cooperare Elvețiano – Român

Asistența financiară elvețiană își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât și între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare.

Pentru mai multe informații, accesați www.swiss-contribution.ro și

www.swiss-contribution.admin.ch/romania    

Facebook Twitter YouTube vimeo