Inspector HR (București)

Candidatul ideal:

 • Absolvent curs acreditat pentru inspector resurse umane
 • Studiile superioare reprezintă un avantaj
 • Experiență de minim 3 ani în HR operațional (în mod special, administrare de personal și payroll)
 • Experiența în mediul neguvernamental constituie un avantaj
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Persoană pro-activă, cu initiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe temeinice de operare PC (Word, Excel, Power Point, baze de date) și în utilizarea internetului.

Descrierea jobului:

 • Întocmește și actualizează toate documentele și rapoartele din persectiva administrării de personal (dosare de angajare, pontaje, fișe de post, decizii și acte adiționale, adeverințe, foi de prezență)
 • Efectuează calculul salarial și întocmește documentațiile lunare aferente
 • Informează conducerea cu privire la modificările în domeniul legislației muncii și de personal și se asigură de respectarea acesteia în cadrul organizației
 • Este responsabil de întocmirea și actualizarea procedurilor, regulamentelor și politicilor de personal
 • Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii în directă legătură cu sistemul de beneficii și compensații implementat la nivel organizațional. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 20.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Inspector HR.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

__________

SPĂLĂTOREASĂ pentru Adăpostul de Noapte (București)

Candidatul ideal:

 • Atenție la detalii, responsabilitate
 • Capacitate de a lucra independent.

Descrierea jobului:

 • Utilizează mașina de spălat rufe și uscatorul în conformitate cu specificațiile acestora și cu criteriile de spălare/uscare ale rufelor
 • După spălare și uscare, calcă rufele și controlează starea acestora
 • Efectuează dezinfecția rufelor înainte de înmuiere și spălare
 • Primește materialele necesare spălarii rufelor, pe care le utilizează conform normelor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Spălătoreasă.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

______________________

ASISTENT SOCIAL pentru centre rezidențiale (Ploiești)

Candidatul ideal:

 • Absolvent studii superioare în domeniul asistenței sociale
 • Cunoștințe riguroase în domeniul social
 • Experiența în domeniu constituie un avantaj
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și răbdare
 • Capacitatea de a lucra în echipă.

Descrierea jobului:

 • Întocmește și instrumentează optim și corect dosarele beneficiarilor
 • Planifică și organizează anchetele sociale în beneficiul copiilor
 • Elaborează planul de intervenție socială individualizată pentru fiecare beneficiar
 • Colaborează cu alte instituții pentru clarificarea situației școlare, sociale și/sau juridice a beneficiarilor
 • Menține în permanență raporturile profesionale cu DGASPC–urile de referință.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Asistent social.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

______________________

MAISTRU / FORMATOR / AJUTOR BUCĂTAR pentru Școala de Meserii CONCORDIA (Ploiești)

Candidatul ideal:

 • Studii de specialitate
 • Experiență în activitatea gastronomică minim 2 ani
 • Abilități de coordonare și comunicare cu echipa
 • Cunostințe de limba engleză - reprezintă un avantaj
 • Posesor permis conducere categoria B.

Descrierea jobului:

 • Coordonează întreaga activitate din bucătărie pentru buna desfășurare a procesului de fabricație și a respectării normelor de igienă
 • Coordonează procesul de formare profesională a elevilor, conform cerințelor școlii, punând accent pe simularea realității și creșterea autonomiei tinerilor
 • Organizează și desfășoară activități de formare practică și teoretică a elevilor, conform curriculumului
 • Participă la organizarea de evenimente și activități extracurriculare
 • Asigură suport pentru activitățile administrative.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Formator.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

______________________

Fundraiser (București)

Candidatul ideal:

 • Exprimarea excelentă a ideilor proprii în scris și verbal
 • Abilități de comunicare, sociabilitate și tact
 • Creativitate, dinamism
 • Rapiditate în gândire și luare a deciziilor
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Persoană pro-activă, cu initiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe temeinice de operare PC (Word, Excel, Power Point, baze de date) și în utilizarea internetului.

Descrierea jobului:

 • Experiență pe un post similar - minim 3 ani
 • Experiență de lucru în proiecte/ONG-uri în domeniul dezvoltării sociale constituie un avantaj
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze
 • Cunoașterea limbii germane constituie un avantaj
 • Abilități de interacțiune și comunicare, de a lucra independent și în echipă
 • Rigurozitate în realizarea rapoartelor către finanțatori/sponsori/donatori
 • Persoană proactivă, cu inițiativă, cu orientare spre indeplinirea obiectivelor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Fundraiser.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

______________________

ECONOMIST pentru CONCORDIA Development (Ploiești)

CONCORDIA DEVELOPMENT, cu sediul în București, este un producător în domeniul panificației, patiseriei și produselor agricole. Compania este parte componentă a activității Organizației Umanitare CONCORDIA, care are ca obiectiv recuperarea și reintegrarea socială, școlară și familială a copiilor și tinerilor care provin din familii dezorganizate, defavorizate social sau direct din stradă. CONCORDIA Development este o initiativă de business social, care susține proiectul de formare și reintegrare profesională a tinerilor înscriși în programele noastre.

Sarcinile specifice: 

 • Verificarea și întocmirea facturilor
 • Repartizarea cheltuielilor pe centre de cost și conturi contabile
 • Înregistrarea documentelor în programul de contabilitate
 • Realizarea, actualizarea și interpretarea diferitelor rapoarte
 • Antecalcul și postcalcul
 • Urmărirea încasărilor de la clienți
 • Întocmirea bugetelor anuale și urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat
 • Întocmirea și depunerea diferitelor declarații

Profilul candidatului:

 • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer
 • Capacitatea de asimilare a cunoștințelor noi și de implementare a informțiilor în activitatea zilnică
 • Abilitatea de a manageria proiecte multiple, cu termene fixe
 • Experiență în lucrul cu diferite programe de contabilitate
 • Capacitatea de a prelucra, interpreta și valorifica informațiile pentru adoptarea celor mai bune decizii sau pentru realizarea de rapoarte complexe.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Angajare Economist.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Brutar / Patiser pentru Brutăria CONCORDIA (CONCORDIA Development Ploiești)

Candidatul ideal:

 • Calificare pentru poziția de brutar sau patiser
 • Experiență în domeniul producției de produse de patiserie / brutărie
 • Experiența în coordonarea unei echipe de angajați constituie un avantaj
 • Disponibilitate de a lucra în ture.

Descrierea jobului:

 • Întocmește zilnic raportul de producție
 • Realizează zilnic produse de patiserie / panificație
 • Coordonează tinerii ucenici din brutărie
 • Respectă normele de igienă conform legislației în vigoare
 • Asigură curățenia zilnică în brutărie.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Brutar / Patiser.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

__________

ASISTENT CONDUCERE EXECUTIVĂ (București)

Sarcinile specifice: 

 • Întocmește și transmite rapoartele solicitate
 • Centralizează și actualizează lunar rapoartele de activitate
 • Pregătește și participă la ședintele organizate de către conducerea executivă
 • Organizează agenda conducerii executive și stabilește întâlnirile acestora cu parteneri
 • Primește persoanele care doresc să ia legătura cu conducerea, asigură și organizează produsele pentru protocol
 • Realizează activități specifice de secretariat
 • Efectuează traduceri română - engleză, engleză - română și/sau gestionează legatura cu firme de traducere si/sau traducatori.

Profilul candidatului:

 • Absolvent studii superioare
 • Atenție și rigurozitate
 • Simțul responsabilității
 • Capacitatea de a prioritiza
 • Abilitate de organizare eficientă a sarcinilor și a timpului și gestionare eficientă a resurselor
 • Cunoștințe avansate de limba engleză  
 • Cunoașterea limbii germane constituie un avantaj

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Asistent Conducere Executivă. 

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank
Facebook Twitter YouTube vimeo