Manager Proiect (implementare granturi)

Responsabilități principale:

 • Preia portofoliul actual de proiecte (proiecte finanțare din fonduri norvegiene, proiecte finanțare din fonduri private – fundații, proiecte finanțate prin biroul internațional) (număr estimativ / an: 20-25 contracte de gestionat)
 • Preia proiectele care se vor contracta în 2021 și în anii următori
 • Asigură monitorizarea, coordonarea implementării și raportarea către finanțatori pentru granturile în curs și cele care urmează
 • Realizează rapoarte narative și financiare  pe baza datelor transmise din Departamentul Programe și Departamentul Financiar
 • Suport pentru Departamentul de Fundraising pe aspecte administrative
 • Colaborează și asigură comunicarea periodică cu biroul internațional (Austria, Germania).

Candidatul ideal:

 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date) și în utilizarea internetului
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (scris, vorbit)
 • Cu experiență relevantă, de minim 2 ani, în domeniul neguvernamental și/sau gestionare de proiecte, granturi și programe în alte sectoare
 • Absolvent studii superioare.

Beneficii:

 • Salariu fix & tichete de masă
 • Tichete cadou de ziua de naștere, Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanță
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Manager Proiect (implementare granturi).  

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Grosu Adriana | Inspector Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Corporate Fundraising

Responsabilități principale:

 • Abordare firme pentru inițiere colaborare/construire relație pentru acordarea de sponsorizări/ co-creare proiecte de CSR pentru programele curente/proiecte ale organizației 
 • Dezvoltare portofoliu de companii cu focus pe județul Prahova și județul Dâmbovița
 • Organizarea a 2 evenimente/an (București și Prahova) pentru strângere de fonduri
 • Organizare și implementare campanie anuală direct mailing (sponsorizări 20% din impozitul pe profit de la companii)
 • Inițiere și creare parteneriate de tip “cause related marketing”
 • Gestionare program “corporate volunteering”
 • Gestionare activitate donații în bunuri pentru acoperirea nevoilor din programele curente.

Candidatul ideal:

 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date) și în utilizarea internetului
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (scris, vorbit)
 • Absolvent studii superioare
 • Experiența în domeniul neguvernamental reprezintă un avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix & tichete de masă
 • Tichete cadou de ziua de naștere, Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanță
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Corporate Fundraiser.  

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Grosu Adriana | Inspector Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Asistent Medical pentru Odobești

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 2 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Asigură activitatea de evaluare și consiliere psihologică a persoanelor din grupul țintă care urmează să beneficieze de servicii sociale, la nivelul proiectului
 • Colaborează cu restul membrilor echipei multidisciplinare în vederea realizării unei intervenții comune cu scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru fiecare beneficiar în parte
 • Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare
 • Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor
 • Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor
 • Colaborează cu ceilalți specialiști din proiect pentru a stabili și a aplica planul de măsuri de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

Candidatul ideal:

 • Studii de specialitate și atestat de libera practică
 • Experiență minim 1 an
 • Eperiența în domeniu psihiatric constituie un avantaj
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și răbdare
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Permis de conducere cat. B – constituie un avantaj

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Asistent Medical Odobesti.  

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Psiholog pentru Odobești

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 6 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Asigură activitatea de evaluare și consiliere psihologică a persoanelor din grupul țintă care urmează să beneficieze de servicii sociale, la nivelul proiectului
 • Colaborează cu restul membrilor echipei multidisciplinare în vederea realizării unei intervenții comune cu scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru fiecare beneficiar în parte
 • Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare
 • Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor
 • Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor
 • Colaborează cu ceilalți specialiști din proiect pentru a stabili și a aplica planul de măsuri de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare de lungă durată, 3 ani finalizați cu diplomă de licență - specializare psihologie
 • Minim 2 ani experiență în specialitatea studiilor
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică - prezintă avantaj
 • Experiență în lucrul cu copiii și adolescenții - prezintă avantaj
 • Experiență de lucru în domeniul social - prezintă avantaj
 • Atenție și rigurozitate
 • Simțul responsabilității
 • Abilitate de organizare eficiență a sarcinilor, a timpului și gestionare eficientă a resurselor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Psiholog – Odobești.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Responsabil scriere proiecte/aplicații pentru finanțare

Responsabilități principale:

 • Stabilește calendarul anual cu oportunitățile de finanțare adecvate
 • Analizează oportunitățile din piață, în acord cu condițiile de eligibilitate, Strategia Organizațională și specificul organizației  și discută propunerile cu Directorul de Fundraising și directorii executivi
 • Scrie aplicații de finanțare pentru a acoperi nevoile din programele curente și pentru a dezvolta proiecte în acord cu Strategia Organizațională 2021-2024 (se intenționează abordarea surselor de finanțare publice (granturi structurale, granturi guvernamentale, granturi locale, alte tipuri de programe de finanțare din surse publice) și surse de finanțare private (apeluri de proiecte deschise de către fundații sau companii)
 • Identifică parteneri și colaboratori și gestionează relația cu aceștia acolo unde este cazul, în vederea aplicării în parteneriat
 • Gestionează pregătirea aplicației, transmiterea în termen către finanțator, răspunsuri la clarificări și alte aspecte contractuale, până la semnarea contractului de finanțare
 • Pregătește bugetul pentru aplicațiile de finanțare, consultându-se acolo unde este cazul cu Directorul Economic
 • Pregătește Planul de Comunicare pentru aplicațiile de finanțare, consultandu-se acolo unde este cazul cu Responsabilul PR
 • Colaborează cu echipa internațională pentru pregătirea aplicațiilor către surse de finanțare internatională.

Candidatul ideal:

 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date) și în utilizarea internetului
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (scris, vorbit)
 • Cunoașterea programelor de finanțare naționale și internaționale
 • Absolvent studii superioare
 • Experiența în domeniul neguvernamental reprezintă un avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix & tichete de masă
 • Tichete cadou de ziua de naștere, Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanță
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2020, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Responsabil scriere proiecte/aplicații pentru finanțare.  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Grosu Adriana | Inspector Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Executive Assistant (București)

Responsabilitati principale:

 • Managementul documentelor Directorilor Executivi (sortarea și expedierea corespondenței, arhivarea documentelor, securizarea informațiilor cu caracter confidențial)
 • Suport în activitatea Directorilor Executivi pentru - planificare activități și întâlniri, gestiune documente, participare la evenimente / întâlniri, suport în participarea la Federații sau alte structuri din care face parte Organizația etc.
 • Managementul calendarelor Directorilor Executivi (stabilire întâlniri, programare activități etc.)
 • Organizarea ședințelor / întâlnirilor cu echipele din cadrul organizației
 • Păstrarea, arhivarea și comunicarea minutelor ședintelor
 • Organizarea, planificarea și finalizarea documentelor de călătorie pentru Directorii Executivi (rezervări transport, cazare, cereri de avans, ordine de deplasare etc.)
 • Traducerea din engleză în română sau din română în engleză a diverselor rapoarte, prezentari, minute, proceduri etc.
 • Colectarea de date, informații, statistici, situații necesare în activitatea organizației
 • Redactarea și verificarea documentelor, rapoartelor, planificărilor etc.
 • Suport în implementarea proiectelor finanțate din surse externe, după caz
 • Suport în organizarea evenimentelor organizației (concert caritabil, staff retreat, seminarii etc.)
 • Alte sarcini care reies din activitățile organizației.

Candidatul ideal:

- Absolvent studii superioare

- Experiență pe o poziție similară de minim doi ani

- Foarte bune cunoștințe PC (MS Office - Word, Excel, PPT, etc.)

- Abilități de comunicare și organizare

- Atitudine pro-activă, dorință de a învăța

- Abilități de lucru în conditii de stres și respectarea termenelor

- Nivel avansat scris/vorbit limba engleză

- Abilități de lucru individual, dar și în echipă.

Beneficii:

 • Salariu fix & tichete de masă în valoare de 15 ron/zi
 • Tichete cadou de ziua de naștere, Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanță.
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 28.02.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Executive Assistant.  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | M +40 735 012503.

__________

Responsabil activități timp liber și non-formale artistice

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 8 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Organizează activități educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic și tehnic-aplicativ, dezvoltarea creativității
 • Facilitează procesul de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale
 • Promovează, prin activități extracurriculare, atitudinea morală și civică, dezvoltă ateliere de lucru tematice, în conformitate cu nevoile grupului țintă și cu cerințele proiectului

Candidatul ideal:

 • Experiență
 • Minim studii medii (3 ani)
 • Cursuri de specializare
 • Experiență profesională generală - minim 3 ani
 • Experiență specifică de lucru cu copiii și coordonare de minim 1 an.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.01.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Responsabil activități timp liber și non-formale artistice.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | M +40 735 012503.

__________

Electrician (Ploiești)

Responsabilitățile postului

 • Execută cu operativitate lucrările de montare și reparare a tuturor instalațiilor electrice energetice din cadrul unității;
 • Efectuează controale, revizii, intervenții pentru eliminarea deficiențelor și incidentelor apărute
 • Urmărește funcționarea în mod corespunzător a sistemului de iluminat artificial din unitate/instalații sanitare
 • Întreține centralele termice din locațiile organizației în limita competenței
 • Asistă echipele de service specializat atunci când fac intervenții de întreținere periodică sau reparații, verificări ISCIR
 • Întreține și repară aparatura electrocasnică în limita competenței și a pregătirii în domeniu
 • Ajută ceilalți membri ai echipei tehnice atunci când efectuează lucrări de reparații elemente de tâmplărie, instalații termice sau sanitare, mici reparatii la zidarie, tencuieli pe suprafețe mici, elemente de acoperiș, fațade, jgheaburi /burlane etc.
 • Are permis legal de lucru la înălțime (valabil la momentul angajării) sau îl va obține în maxim 30 zile calendaristice de la momentul angajării
 • Întocmește lista de materiale pentru instalații electrice atunci cand se impune și participă la achiziționarea acestora
 • Repară și recondiționează instalații electrice/sanitare
 • Activitatea se desfășoară în judul Prahova – Ploiești și Ariceștii Rahtivani.

Profilul candidatului:

 • Competență profesională în domeniul construcții/instalații
 • Capacitate de a lucra atât independent, cât și în echipa
 • Capacitate de a rezolva problemele
 • Responsabilitate și implicare
 • Permis de conducere cat. B constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 15 ron/zi
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.01.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro .  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: ELECTRICIAN.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Manager Resurse Umane | M +40 735 012503.

__________

Aplicând pentru aceste poziții, sunteți de acord ca datele transmise să fie procesate în vederea realizării selecției. Mai multe detalii privind politica de confidențialitate găsiți aici.

Facebook Twitter YouTube vimeo