Manager Financiar Proiecte Europene pentru București (full-time)

Responsabilități principale:

 • Asigurarea procedurilor necesare implementării proiectului, realizarea rapoartelor financiare, efectuarea la timp a plăților
 • Coordonarea activităților în ceea ce privește organizarea procedurilor de achiziție și derularea ulterioară a contractelor semnate cu furnizorii selectați
 • Coordonarea și monitorizarea organizării procedurilor de achiziții și derulării contractelor de achiziții, de la momentul deschiderii procedurii și până la închiderea contractelor atribuite
 • Coordonarea și monitorizarea întocmirii cererilor de rambursare către finanțator
 • Asigurarea gestionării conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare legate de implementarea proiectului
 • Asigurarea și asumarea răspunderii pentru buna desfășurare a activităților financiar contabile și întocmirea documentelor specifice pentru efectuarea decontărilor și a rambursărilor cu firmele contractante și cu Autoritatea contractanta și OIR
 • Verificarea eligibilității cheltuielilor trimise spre decontare
 • Propunerea de soluții de corecție în cazul sesizării unor disfuncționalități în derularea proiectului din punct de vedere financiar
 • Arhivarea – asigurarea organizării documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioadă de cinci ani după închiderea oficială a POCU si accesarea de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului
 • Urmărirea derulării plaților aferente contractelor de achiziții conform clauzelor contractuale, în conformitate cu bugetul proiectului.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență
 • Cunostințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer
 • Capacitatea de asimilare a cunostințelor noi și de implementare a informațiilor în activitatea zilnică
 • Abilitatea de a manageria proiecte multiple, cu termene fixe
 • Experiență în lucrul cu diferite programe de contabilitate
 • Capacitatea de a prelucra, interpreta și valorifica informațiile pentru adoptarea celor mai bune decizii sau pentru realizarea de rapoarte complexe
 • Experiență în domeniul financiar contabil de minim 3 ani
 • Experiență în ONG prezintă avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 20 lei
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Tichete cadou de Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Bonus vechime în organizație
 • Asigurare medicală privată
 • Zonă de activitate provocatoare, cu mult spațiu pentru inițiativă proprie și posibilități de dezvoltare
 • Acces gratuit la traininguri și cursuri de specialitate
 • Posibilitatea de a lucra într-o echipă dinamică și focusată pe rezultat
 • Satisfacția de a contribui la dezvoltarea durabilă a societătii
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Manager Financiar Proiecte Europene.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector  Resurse Umane | T +40 735.012.503.

Aplicând pentru aceste poziții, sunteți de acord ca datele transmise să fie procesate în vederea realizării selecției. Mai multe detalii privind politica de confidențialitate găsiți aici http://www.concordia.org.ro/confidentialitate.

__________

Economist pentru București (full-time)

Responsabilități principale:

 • Verificarea și întocmirea facturilor
 • Repartizarea cheltuielilor pe centre de cost și conturi contabile
 • Înregistrarea documentelor în programul de contabilitate
 • Realizarea, actualizarea și interpretarea diferitelor rapoarte
 • Antecalcul și postcalcul
 • Urmărirea încasărilor de la clienți
 • Întocmirea bugetelor anuale și urmarirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat
 • Întocmirea și depunerea diferitelor declarații
 • Întocmirea registrului de casă
 • Contabilitate de gestiune
 • Cunoșterea temeinică a legislației în domeniul economic
 • Întocmire buget și execuție bugetară
 • Raportare finațare proiecte.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență
 • Cunostințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer
 • Capacitatea de asimilare a cunostințelor noi și de implementare a informațiilor în activitatea zilnică
 • Abilitatea de a manageria proiecte multiple, cu termene fixe
 • Experiență în lucrul cu diferite programe de contabilitate
 • Capacitatea de a prelucra, interpreta și valorifica informațiile pentru adoptarea celor mai bune decizii sau pentru realizarea de rapoarte complexe
 • Experiență în domeniul financiar contabil de minim 1 an
 • Experiență în ONG prezintă avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 20 lei
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Tichete cadou de Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Bonus vechime în organizație
 • Asigurare medicală privată
 • Zonă de activitate provocatoare, cu mult spațiu pentru inițiativă proprie și posibilități de dezvoltare
 • Acces gratuit la traininguri și cursuri de specialitate
 • Posibilitatea de a lucra într-o echipă dinamică și focusată pe rezultat
 • Satisfacția de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Economist   Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector  Resurse Umane | T +40 735.012.503.

__________

Specialist în activitatea de advocacy (București)

Contract: perioadă nedeterminată

Responsabilități principale:

 • Implementează și monitorizează activități conforme cu strategia de advocacy a organizației și coordonează eforturile de advocacy necesare potrivit acesteia
 • Dezvoltă, monitorizează și evaluează  planurile de acțiune pe advocacy pentru activitățile agreate împreună cu Directorul de Advocacy, în conformitate cu planificarea strategică la nivel internațional și național și în directă legatură cu nevoile punctuale și specifice desprinse din proiectele organizației
 • Monitorizează legislația din domenile serviciilor sociale, economiei sociale, formării profesionale, educației și finanțării publice și semnalează conducerii schimbările, oportunitățile, riscurile, posibilele efecte asupra organizației
 • Facilitează creșterea gradului de acces la servicii sociale, medicale și educaționale al beneficiarilor OUC
 • Facilitează creșterea gradului de finanțare publică a organizației și a serviciilor sociale a organizației
 • Reprezintă organizația în grupuri de lucru la nivel de instituții ale statului la nivel național și internațional conform cu direcțiile strategice ale organizatiei
 • Consolidează, păstrează și dezvoltă relații institutionale cu companii și diferite organizații, în vederea dezvoltării de proiecte comune
 • Scrie și dezvoltă documente de poziție pe diverse subiecte din agenda publică cu privire la politicile publice din sfera educațională, socială etc
 • Pregătește brief-uri și rapoarte pentru directorul de advocacy și/sau echipa de management
 • Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat cu diverse instituții publice locale, naționale și internaționale.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare (specializarea socio-uman reprezintă un avantaj)
 • Experiență în politici publice și/sau activități de advocacy de minim 3 ani
 • Experiența în servicii sociale de cel puțin 3 ani, cunoștințe despre sectorul neguvernamental din România și despre mediul de afaceri, în general
 • Excelente abilități de relaționare și comunicare interpersonală
 • Abilități de organizare și planificare lucru independent și în echipă
 • Atenție la detalii și capacitatea de a stabili obiective clare și de a le atinge
 • Excelente abilități de comunicare (verbală, în scris, prezentare)
 • Cunoștințe operare PC: nivel avansat Microsoft Office - Excel, Word, PowerPoint, Outlook
 • Fluență în limbile engleză și română (scris și vorbit).

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 20 lei
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Bonus vechime în organizație
 • Asigurare medicală privată
 • O zonă de activitate provocatoare, cu mult spațiu pentru inițiativă proprie și posibilități de dezvoltare.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro .  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Specialist în activitatea de advocacy.  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Electrician pentru Ploiești și Electrician pentru București

Responsabilitățile postului

 • Execută cu operativitate lucrările de montare și reparare a tuturor instalațiilor electrice energetice din cadrul unității;
 • Efectuează controale, revizii, intervenții pentru eliminarea deficiențelor și incidentelor apărute
 • Urmărește funcționarea în mod corespunzător a sistemului de iluminat artificial din unitate/instalații sanitare
 • Întreține centralele termice din locațiile organizației în limita competenței
 • Asistă echipele de service specializat atunci când fac intervenții de întreținere periodică sau reparații, verificări ISCIR
 • Întreține și repară aparatura electrocasnică în limita competenței și a pregătirii în domeniu
 • Ajută ceilalți membri ai echipei tehnice atunci când efectuează lucrări de reparații elemente de tâmplărie, instalații termice sau sanitare, mici reparatii la zidarie, tencuieli pe suprafețe mici, elemente de acoperiș, fațade, jgheaburi /burlane etc.
 • Are permis legal de lucru la înălțime (valabil la momentul angajării) sau îl va obține în maxim 30 zile calendaristice de la momentul angajării
 • Întocmește lista de materiale pentru instalații electrice atunci cand se impune și participă la achiziționarea acestora
 • Repară și recondiționează instalații electrice/sanitare
 • Activitatea se desfășoară în judul Prahova – Ploiești și Ariceștii Rahtivani.

Profilul candidatului:

 • Competență profesională în domeniul construcții/instalații
 • Capacitate de a lucra atât independent, cât și în echipa
 • Capacitate de a rezolva problemele
 • Responsabilitate și implicare
 • Permis de conducere cat. B constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix
 • Tichete de masă în valoare de 15 ron/zi
 • Tichete cadou de ziua de naștere și tort aniversar
 • Bonus anual în funcție de performanțe
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro .  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: ELECTRICIAN.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Manager Resurse Umane | M +40 735 012503.

__________

Psiholog pentru Odobești

Organizația Umanitară CONCORDIA, în parteneriat cu Primăria Comunei Odobești, județul Dâmbovița, derulează proiectul “Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“ (cod SMIS 127381), în perioada 2020-2023.

În cadrul proiectului se recrutează personal pentru Centrul de Zi pentru Copii care va funcționa în Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Contract: perioadă determinată, program: 6 ore/zi.

Responsabilități principale:

 • Asigură activitatea de evaluare și consiliere psihologică a persoanelor din grupul țintă care urmează să beneficieze de servicii sociale, la nivelul proiectului
 • Colaborează cu restul membrilor echipei multidisciplinare în vederea realizării unei intervenții comune cu scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru fiecare beneficiar în parte
 • Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare
 • Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor
 • Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor
 • Colaborează cu ceilalți specialiști din proiect pentru a stabili și a aplica planul de măsuri de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare de lungă durată, 3 ani finalizați cu diplomă de licență - specializare psihologie
 • Minim 2 ani experiență în specialitatea studiilor
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică - prezintă avantaj
 • Experiență în lucrul cu copiii și adolescenții - prezintă avantaj
 • Experiență de lucru în domeniul social - prezintă avantaj
 • Atenție și rigurozitate
 • Simțul responsabilității
 • Abilitate de organizare eficiență a sarcinilor, a timpului și gestionare eficientă a resurselor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Psiholog – Odobești.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adriana Grosu | Inspector Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Corporate Fundraiser pentru București

Responsabilități principale:

 • Abordare firme pentru inițiere colaborare/construire relație pentru acordarea de sponsorizări/ co-creare proiecte de CSR pentru programele curente/proiecte ale organizației 
 • Dezvoltare portofoliu de companii cu focus pe județul Prahova și județul Dâmbovița
 • Organizarea a 2 evenimente/an (București și Prahova) pentru strângere de fonduri
 • Organizare și implementare campanie anuală direct mailing (sponsorizări 20% din impozitul pe profit de la companii)
 • Inițiere și creare parteneriate de tip “cause related marketing”
 • Gestionare program “corporate volunteering”
 • Gestionare activitate donații în bunuri pentru acoperirea nevoilor din programele curente.

Candidatul ideal:

 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date) și în utilizarea internetului
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (scris, vorbit)
 • Absolvent studii superioare
 • Experiența în domeniul neguvernamental reprezintă un avantaj.

Beneficii:

 • Salariu fix & tichete de masă
 • Tichete cadou de ziua de naștere, Paște și Crăciun
 • Bonus anual în funcție de performanță
 • Asigurare medicală privată
 • Program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2021, la adresa de e-mail: adriana.grosu@concordia.org.roVă rugăm menționați în subiectul mesajului: Corporate Fundraiser.  

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Grosu Adriana | Inspector Resurse Umane | T +40 735012503.

__________

Aplicând pentru aceste poziții, sunteți de acord ca datele transmise să fie procesate în vederea realizării selecției. Mai multe detalii privind politica de confidențialitate găsiți aici.

Facebook Twitter YouTube vimeo